Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Markuksen evankeliumin luku 1:

jae 35. Jeesus Galileassa 

(Rinnakkaispaikka: Luuk. 4:42-44) 

Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti autioon paikkaan rukoilemaan. 

36. Simon ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, kiirehtivät Jeesuksen perään, 

37. ja löydettyään hänet he sanoivat: "Kaikki etsivät sinua." 

38. Jeesus sanoi heille: "Menkäämme muualle lähikyliin, jotta voisin julistaa sielläkin, sillä sitä varten minä olen tullut."  

39. Niin hän lähti ja saarnasi kaikkialla Galilean synagogissa ja ajoi ulos riivaajat. 

 

Jeesuksen toiminta jatkuu seuraavissa jakeissa ja luvuissa paljolti ihmisten sairauksia parantamalla sekä opettamalla. Merkille pantavaa on se, että Jeesus ei paranna ketään vasten kenenkään tahtoa. Jos sairas ei pyydä parantumista, Jeesus ensin kysyy: "Tahdotko tulla terveeksi". 

40. Jeesus parantaa spitaalisen 

(Rinnakkaispaikat: Matt. 8:1-4; Luuk. 5:12-16) 
 

Jeesuksen luo tuli spitaalinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle: "Jos tahdot, niin sinä voit puhdistaa minut." 
41. Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: "Minä tahdon, puhdistu."  
42. Spitaali lähti miehestä heti, ja hän puhdistui. 
43. Jeesus lähetti hänet pois ja varoitti häntä ankarasti 
44. sanoen: "Katso, ettet puhu tästä kenellekään mitään, vaan mene näyttämään itsesi papille ja uhraa se, minkä Mooses on säätänyt, todisteeksi puhdistumisestasi(1)."  
45. Mutta lähdettyään mies rupesi laajalti julistamaan ja levittämään asiasta tietoa, niin ettei Jeesus voinut enää julkisesti mennä mihinkään kaupunkiin. Hän oleskeli kaupunkien ulkopuolella autioissa paikoissa, ja kaikkialta tultiin hänen luokseen. 

 

Siirrytään Markuksen evankeliumin lukuun 2.

1. Jeesus parantaa halvaantuneen 


(Rinnakkaispaikat: Matt. 9:1-8; Luuk. 5:17-26) 

Muutamia päiviä myöhemmin Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun hänen kuultiin olevan kotona, 
2. väkeä kokoontui niin paljon, etteivät ihmiset mahtuneet edes oven edustalle. Ja hän puhui heille sanaa. 
3. Samaan aikaan Jeesuksen luo oli tulossa neljä miestä, jotka kantoivat halvaantunutta. 
4. Kun he eivät väentungoksen takia voineet päästä Jeesuksen luo, he purkivat katon siltä kohdalta, missä hän oli. Aukon tehtyään he laskivat alas vuoteen, jolla halvaantunut makasi. 
5. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: "Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi."  
6. Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita, ja he ajattelivat sydämessään: 
7. "Kuinka tämä näin puhuu? Hänhän pilkkaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala yksin voi antaa syntejä anteeksi?" 
8. Jeesus tiesi heti hengessään, mitä he mielessään ajattelivat, ja sanoi heille: "Miksi te sellaista ajattelette sydämessänne? 
9. Kumpi on helpompaa, sanoa halvaantuneelle: 'Sinun syntisi annetaan anteeksi', vai sanoa: 'Nouse, ota vuoteesi ja kävele'? 
10. Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi " - hän puhui nyt halvaantuneelle - 
11. "minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."  
12. Mies nousi heti, otti vuoteensa ja meni ulos kaikkien nähden. Kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Tällaista emme ole ikinä nähneet."


Samoin on tänä päivänäkin, me voimme pyytää parantumista sairauksistamme. Meidän uskomme ja Jumalan tahto ratkaisee paljon tässä tilanteessa. Jeesuksen aikaiset lainopettajat olivat Jeesuksen kintereillä kaiken aikaan ja vakoilivat, miten Jeesus toimii. Usein he moittivat Jeesusta ja pahin mahdollinen tuntui olevan se, että Jeesus toimi Jumalan valtuuksin ja antoi syntejä anteeksi. Tämä ei sopinut lainopettajille, sillä vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi.

Kuka Jeesus on, kun Hän voi antaa syntejä anteeksi?

 

 

https://sites.google.com/site/jarmolinne/_/rsrc/1373146585791/kalastajat-uskoivat-kutsujaansa/johannes-kastaja-jeesuksen-edellae-kulkija/02-jeesus-galileassa/DSCN1062.JPG?height=300&width=400Katsotaan, mitä Novum vastaa edellä olevaan:

Jeesus laajentaa toimintaansa 

 

35. Edellinen päivä oli ollut Jeesukselle hyvin rasittava, mutta hän ei sen vuoksi nukkunut pitkään seuraavana aamuna. Auringon noustessa tuona aamuna kuten kaikkina muinakin aamuina vanhurskauden aurinko, Jeesus, oli jo ylhäällä. Markus viittaa vain kolme kertaa Jeesuksen rukouselämään evankeliumissaan, ja kaikissa on kysymyksessä yöllinen rukous. Ensimmäinen on evankeliumin alussa (1:35), toinen keskivaiheilla (6:46) ja viimeinen lopussa (14:32 s.). Rukous ilmaisee mitä syvintä riippuvuutta, ja jos Mestarin oli välttämätöntä rukoilla, niin opetuslapsille se on sitäkin tärkeämpää. Suuri työtaakka ei ole mikään puolustus rukoilemattomuudelle. Pikemminkin päinvastoin. "»kun vielä oli pimeä»", kirjaimellisesti »yöllä». Oli neljäs yövartio, kello kolmen ja kuuden välillä aamulla. 

36. Simon ja hänen ystävänsä ehkä pelkäsivät Jeesuksen lähteneen jonnekin muualle, ja riensivät kiireesti "(katadièkè" sanasta "dièkè", 'ajaa takaa') hänen jälkeensä. Jeesus ei nuhdellut heitä, vaikka he keskeyttivät hänen rukouksensa. "»Ne, jotka olivat hänen kanssaan»" olivat epäilemättä Simonin veli Andreas ja toinen veljespari Jaakob ja Johannes. On mahdollista, että mukana oli muitakin, joihin he olivat vaikuttaneet, vrt. Luuk 4:42. 

37. Todellinen opetuslapsi tietää aina, mistä hän löytää mestarinsa. Tässä painotetaan erityisesti sanaa »sinua». Kansa etsi Jeesusta, ei vain hänet tavanneita ihmisiä, jotka voivat kertoa hänestä. 

38. Jeesus ei asettunut asumaan Kapernaumiin tunnettuna parantajana. Hänellä oli paljon suurempi tehtävä suoritettavanaan. Hän oli tullut etsimään ja pelastamaan kadonneita sekä sovittamaan synnin kuolemallaan. 

39. Tämä yksi ainoa jae kattaa nähtävästi viikkoja tai kuukausia kestäneen toiminnan. Jeesus täytti koko ympärillä olevan alueen synagoogat voimalla ja siunauksella ja loi uutta elämää synagoogan jumalanpalvelukseen. Yleensä siinä olivat voimassa fariseusten ja kirjanoppineiden säännöt ja määräykset. 

Jeesus parantaa pitalisen 

40. Merkillepantava seikka tässä on se, että pitalinen uskalsi tulla Jeesuksen luo, vieläpä kaupungissa (Luuk 5:12). Tämä tapahtui sapatinpäivänä Jeesuksen pidettyä vuorisaarnansa, Matt 8:1-4. Lääkäri Luukas kuvailee miehen sairautta tarkemmin. Hän sanoo, että mies oli kauttaaltaan pitalissa, 5:12. Sairaus oli siis levinnyt koko ruumiiseen, päästä jalkoihin saakka. 

41. Yksistään pitalisen koskettaminen teki ihmisestä saastaisen, mutta Jeesus ei tullut siitä saastaiseksi. Hänellä oli suurempi valta kuin sairaudella. Siitä oli varmasti kauan, kun kukaan oli koskettanut tuota pitalista. 

42. Jeesus voi, mitä hän tahtoo. Hänen tahtonsa on hänen kaikkivaltiutensa. Toiset voivat tehdä ihmeitä hänen nimessään ja hänen voimansa kautta, mutta hänellä on tämä voima itsessään. Sana »kohta» korostaa sitä, että terveeksitekemisen oli jumalallista alkuperää. Jeesuksella oli voima, jonka tähden sairauden oli poistuttava, ja täydellinen parantuminen oli todellisuutta samassa silmänräpäyksessä. 

43. "»Laski hänet menemään» (ekballè)", heitti hänet ulos, lähetti hänet. Sanat ilmaisevat voimakasta liikettä ja kuvaavat nopeaa muutosta hellästä säälistä ankaraksi kehotukseksi. Jeesus pelkäsi, että mies kävisi liian innokkaaksi kiitollisuudessaan ja aiheuttaisi sillä väärää kansansuosiota. Hän ei halunnut itselleen parantajan mainetta. 

44. Uhrista, johon Jeesus tässä viittaa, kerrotaan 3 Moos 14:1-32:ssa. Useissa tilanteissa Jeesus antoi saman kiellon muillekin parannetuille (5:43; 7:36; 8:26). Häntä ei kiinnostanut tulla tunnetuksi ihmeiden tekijänä. Jos totuuden asiaa vahingoitetaan puhumalla, on paras vaieta. Jeesus lähetti hänet papin luo, jotta tämä vahvistaisi puhdistumisen tapahtuneen ja hän pääsisi virallisesti terveen kirjoihin. 

45. Mies ei luultavasti itse ollut selvillä, miten suuren vahingon hän aiheutti. Jakeessa 39 kerrottu toiminta synagoogissa keskeytyi tämän johdosta. Nasaretista Jeesus oli jo joutunut lähtemään aikaisemmin, Luuk 4:29-30. On ymmärrettävää, että mies oli kiitollinen ja halusi kertoa tapahtuneesta. Mutta puhumalla asiasta laajalti hän rikkoi sitä nimenomaista käskyä vastaan, jonka hän oli Jeesukselta saanut. Se, mitä hän teki kiitollisuudesta ja tietynlaisessa hyväuskoisuudessa, koitui vahingoksi. 

 

Novum jatkuu: Markuksen evankeliumi, Luku 2

Jeesus parantaa halvaantuneen 

1. Markus on Matteusta yksityiskohtaisempi kuvatessaan halvaantunutta miestä, joka parani. Tapahtumapaikka oli Kapernaum, joka oli nyt eräänlainen Mestarin toiminnan keskuspaikka. On mahdollista, että parantuminen tapahtui Pietarin talossa. Ensimmäinen matka Galileassa oli päättynyt, ja näyttää siltä, että Jeesus ei ollut käynyt Kapernaumissa sieltä lähdettyään (1:38). Matteuksen kuvauksesta näkyy, että hän tuli veneellä Gadarasta järven toiselta puolen parannettuaan siellä kaksi riivattua, Matt 8:28. 

2. Luukas kertoo (5:17), että lainopettajia ja fariseuksia oli saapunut kaikkialta Juudeasta ja Galileasta sekä Jerusalemista. Monet tulivat kuulemaan ja näkemään Jeesusta apua saadakseen, toiset vain uteliaisuudesta, mutta hän opetti heitä kaikkia. "»Puhui heille sanaa» (laleè)", sana jota käytettiin alun perin linnun viserryksestä tai lapsen lepertelystä. Tässä se on kaikkein vakavimman luontoista puhetta. Sanaa käytetään usein saarnasta, julistuksesta, joka on tarkoitettu menemään perille ja tulemaan ymmärretyksi. 

3. Ainoastaan Markus mainitsee miehiä olleen neljä. Kun sanotaan heidän tulleen "hänen tykönsä", se ei tarkoita, että he kirjaimellisesti menivät Jeesuksen luo, vaan olivat matkalla paikkaan, jossa hän oli. 

4. Nuo neljä miestä olivat nähneet vaivaa, mutta ilmeisesti turhaan. Heistä näytti mahdottomalta saada ystäväänsä Jeesuksen lähelle. Toiset olisivat saattaneet ajatella, että he voivat yrittää myöhemmin uudelleen, tai ehkä jotkut olisivat jo jättäneet koko asian sikseen. Mutta nämä miehet eivät olleet sellaisia! He kieltäytyivät antamasta periksi. He tiesivät, että he eivät vielä olleet tulleet mahdollisuuksiensa rajalle. Tasakattoisissa taloissa oli tavallisesti katolle johtavat portaat. Katto oli tehty puista, joiden lomaan oli pujotettu oksia. Niiden päälle oli tallattu savea. Vuode, jolla mies makasi, oli luultavasti vain matto. 

5. Miehillä oli sellainen usko, joka voittaa kaikki vaikeudet ja on kekseliäs. Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, ja hän myös näki, mitä he tekivät. Hän ei nähnyt vain heidän uskoaan ja intoaan saada apua, vaan myös miehen sisäiset tarpeet. Hän ei neuvotellut heidän kanssaan, vaan suoritti ihmeteon, jota he olivat odottaneet. Tämä ei ollut profeetta, joka astui esiin saatuaan sanan Jumalalta. Tässä oli mies, joka puhui Jumalan äänellä. "Poikani (teknon)", sana, joka tarkoittaa lasta, mutta jota käytettiin myös aikuisista, varsinkin ystävällisesti puhuteltaessa. 

6. "Kirjanoppineet" eivät olleet paikkakunnan synagoogan johtajia. Kyseessä oli samantyyppinen lähetystö, jollainen oli aikaisemmin kuulustellut Johannesta, Joh 1:19. Vrt. Luuk 5:17. Markus mainitsee tässä kirjanoppineet ensi kerran. Luukas kutsuu heitä fariseuksiksi ja lainopettajiksi ja sanoo heidän tulleen kaikkialta Galileasta, Juudeasta ja Jerusalemista. He olivat hyvin huomattavia henkilöitä juutalaisuudessa, lain ja perimätiedon asiantuntijoita. Talo oli täynnä ihmisiä, mutta nämä miehet »istuivat siellä». Oli siis pidetty huolta siitä, että noin huomattaville henkilöille oli tilaa. He eivät pukeneet ajatuksiaan sanoiksi, mutta loivat vihamielisen ilmapiirin, jonka Jeesus välittömästi pani merkille. 

7. He eivät tienneet, että Jumala oli ilmestynyt ihmisenä heidän keskelleen. Ellei Jeesus olisi ollut se, joka hän sanoi olevansa, he olisivat olleet oikeassa. Ainoastaan Jumala voi antaa syntejä anteeksi. Jumalanpilkasta annettava rangaistus oli hyvin ankara, pilkkaaja oli kivitettävä, 3 Moos 24:16. Nämä ihmiset yrittivät vain löytää vikoja Jeesuksen julistuksesta tai muusta toiminnasta. He arvelivat nyt saaneensa varmat perusteet hänen tuomitsemiseensa, mutta aika ei ollut vielä tullut. 

8. Jeesus saattoi vastata heidän ajatuksiinsa, ennen kuin he olivat pukeneet niitä sanoiksi. "Tunsi (epiginèskè)", olla täydellisesti selvillä jostakin. 

9. Jeesus ei tarkoittanut, että jompikumpi olisi helpompaa. Sille, jolla on kaikki valta, ei mikään ole vaikeaa tai helppoa. Hän kysyi, kumpi on helpompi sanoa. 

10. Sana "Ihmisen Poika" esiintyy tässä ensimmäisen kerran Markuksella. Jumala on luovuttanut tuomion Pojalle (Joh 5:22), ja siksi myös vallan antaa anteeksi. Jeesus ilmoitti näillä sanoilla, että hän oli paljon enemmän kuin profeetta tai Jumalan lähettiläs. Ihmisen Poika oli valtuutettu Jumalan Poikana toimimaan Jumalan puolesta. Hän oli saanut itse Jumalalta vallan antaa syntejä anteeksi, ja hän, jolla oli valta tehdä ihme miehen sisimmässä, pystyi myös parantamaan hänen ruumiinsa. Mitä Jeesus tässä sanoo, on varsinainen vastaus vastustajien kysymykseen. 

11. Jeesus on täysin rauhallinen ja levollinen. Hän tietää, millaiset voimat hänellä on käytettävissään. Halvaantunut oli jo kokenut syntien anteeksisaamisen (j. 5), mutta hän oli yhtä sairas kuin ennenkin. Nyt se jumalallinen voima, joka oli vaikuttanut hänen syntiensä anteeksisaamiseksi, suunnattiin myös hänen ruumiinsa terveeksi tekemiseen. Anteeksiantamus sinetöitiin näkyvällä ihmeellä. Miehen neljän ystävän ei tarvinnut kantaa häntä takaisin kotiin. Jeesus käski hänen ottaa vuoteensa - hänen oman voimattomuutensa symbolin - ja mennä kotiin. 

12. Miehen fyysisestä paranemisesta tuli todistus siitä, että Jeesuksella oli valta antaa syntejä anteeksi. Tapahtuma todisti Jeesuksen jumaluuden. Emme tiedä, miten fariseukset tähän reagoivat. Heidän joukossaan syntyi merkitsevä hiljaisuus ihmeteon jälkeen. Ihmiset sitä vastoin olivat hyvin innostuneita ja ihmettelivät, mutta se ei johtanut heidän kääntymiseensä, 

 

********

Matt 11:23-24. Hämmästyivät "(eksistêmi)", tarkoittaa jonkin siirtämistä paikaltaan, pois tolaltaan saattamista. Sana »ekstaasi» on peräisin tästä. Kaikkien täytyi tunnustaa tapahtuneen olleen jumalallista alkuperää. Hämmästys muuttui Jumalan ylistämiseksi. 

 

Sivun alkuun

©2018 EVANKELIUMI MARKUKSEN MUKAAN - suntuubi.com