Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Jeesus Gerasan alueella

 

Tässä kertomuksessa havaitaan henkivaltojen toiminnan moninaiset piirteet. Saastaisten henkien vallassa oleva mies valaisee sen, kuinka henget tuntevat korkeamman auktoriteetin.

Jeesus on korkein auktoriteetti ja tässä kertomuksessa se havaitaan, kuinka henget tottelevat Häntä. Ensin Jeesus aikoo käskeä hengen lähteä miehestä, mutta kysyy kuitenkin hengen nimen. Henget vastaavat, että heitä on legioona. 

 

Raamattu Kansalle käännöksen mukaisesta tekstistä voit lukea tapahtumat:

Markuksen evankeliumin luku 5:1.

Jeesus Gerasan alueella 

(Rinnakkaispaikat: Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39) 

He tulivat järven toiselle puolelle, gerasalaisten alueelle. 

2. Heti kun Jeesus nousi veneestä, häntä vastaan tuli hautaluolista mies, jossa oli saastainen henki. 

3. Mies asusti haudoissa, eikä kukaan voinut enää kahleillakaan sitoa häntä. 

4. Monta kertaa hänet oli kytketty jalkakahleisiin ja ketjuihin, mutta hän oli katkonut ketjut ja rikkonut kahleet, eikä kukaan kyennyt hillitsemään häntä. 

5. Hän oli aina, yötä päivää, hautaluolissa ja vuorilla, huusi ja runteli itseään kivillä. 

6. Kun hän jo kaukaa huomasi Jeesuksen, hän tuli juosten, kumartui hänen eteensä 

7. ja huusi kovalla äänellä: "Mitä sinä minusta tahdot, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä piinaa minua!" 

8. Jeesus oli juuri sanomassa hengelle: "Lähde ulos miehestä, saastainen henki!"  

9. Hän kysyi siltä: "Mikä on nimesi?"  Se vastasi: "Legioona on minun nimeni, sillä meitä on monta." 

10. Ja se pyysi pyytämällä, ettei hän ajaisi niitä pois siltä seudulta. 

11. Läheisellä vuorenrinteellä oli suuri sikalauma laitumella. 

12. Riivaajat pyysivät Jeesukselta: "Lähetä meidät sikoihin, niin menemme niihin." 

13. Hän salli sen. Silloin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lauma, noin kaksituhatta sikaa, syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui. 

14. Sikopaimenet lähtivät pakoon ja kertoivat tästä kaupungissa ja maaseudulla. Ihmiset tulivat katsomaan, mitä oli tapahtunut. 

15. Kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät riivatun, jossa oli ollut legioona riivaajia, istumassa pukeutuneena ja täydessä ymmärryksessä, he pelästyivät. 

16. Silminnäkijät kertoivat heille, mitä riivatulle oli tapahtunut ja miten sikojen oli käynyt. 

17. Niin he alkoivat pyytää Jeesusta poistumaan heidän alueeltaan. 

18. Kun hän oli nousemassa veneeseen, riivattuna ollut mies pyysi saada olla hänen kanssaan. 

19. Mutta Jeesus ei sitä sallinut vaan sanoi hänelle: "Mene kotiin omaistesi luo ja kerro heille, mitä Herra on sinulle tehnyt ja miten hän on armahtanut sinua."  

20. Hän lähti ja alkoi julistaa Dekapoliin alueella, miten suuria tekoja Jeesus oli tehnyt hänelle, ja kaikki olivat ihmeissään. 

 

Rakka

Kuvassa karu maisema Pyhätunturilta.

 

 

Novum selittää tapahtumia:

 

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Mark. 5:1-20)

 

1. Jeesus tuli opetuslapsineen Gennesaretin järven kaakkoispuolelle. Gerasalaisten aluetta kutsutaan myös gadaralaisten (Matt 8:28) alueeksi. Nimi johtuu mahdollisesti Pereassa olevasta suuresta Gadaran kaupungista. Sen voidaan ajatella tulevan myös Gerasan nimestä. Mainittua aluetta on nykyisin vaikea tarkasti paikallistaa. Niitä, jotka seurasivat Jeesusta muissa veneissä (4:36), ei enää mainita, mutta luultavasti he tulivat mukaan tännekin. 

2. Tämä mies tuli kaupungista, Luuk 8:27:n mukaan. Oikeastaan riivattuja oli kaksi (Matt 8:28), mutta Markus mainitsee näistä vain toisen. Mies asusti haudoissa (j. 3). Juutalaisilla ei ollut kaupungeissa hautoja, koska niitä pidettiin saastaisina. Hautapaikat sijoitettiin syrjäisille seuduille. Toisinaan kallioon hakatuissa haudoissa asui köyhiä tai rikollisia. Jeesus oli tyynnyttänyt myrskyn järvellä. Nyt hän vaimentaisi toisenlaisen myrskyn - maalla. He olivat kenties odottaneet saavansa olla rauhassa tällaisella asumattomalla seudulla, mutta näin ei käynyt. Tämä oli Jeesuksen suorittama ensimmäinen ihme pakanallisella alueella, ja se muistutti suuresti hänen ensimmäistä ihmetekoaan juutalaisten keskuudessa (1:23-26). Tämä riivattu mies oli kuitenkin paljon pahemmassa tilassa kuin se, jonka Jeesus paransi synagoogassa. 

3. Mies oli kuin villieläin, joka ei suostu kesytettäväksi. Hänellä oli saatanalliset voimat, eikä saatanan valta antaudu ihmisten sidottavaksi. 

5. Tästä riivatusta miehestä oli hävinnyt sekin luonnollinen rakkaus ja huolenpito, jota ihminen tuntee itseään kohtaan. Oli kuin hän olisi elänyt taistelussa itseään tai hänessä asuvia voimia vastaan. 

6. Opetuslapsille oli varmasti vaikuttava näky, kun mies tuli juosten, ja he yllättyivät, kun tämä kumartui Jeesuksen eteen. 

7. Jolleivät ihmiset ymmärtäneet, kuka Jeesus oli, riivaajat sen kyllä tiesivät. On merkillepantavaa, että mies käyttää kaikkein korkeinta arvonimeä puhutellessaan Jeesusta. Raamatussa sanaa Korkein yleensä käyttävät pakanat (1 Moos 14:18; Jes 14:14; Apt 16:17). Jeesus tunnettiin pyhyydestä ja valtasuuruudesta, ja riivaajat pelkäsivät häntä hänen voimansa ja valtansa tähden. Siksi riivatut pitivät Jeesusta aina vihollisena. He eivät sietäneet hänestä loistavaa valoa, sillä se paljasti heidän surkean tilansa. Miehen tavasta ilmaista itsensä käy selville, miten suuressa määrin mies oli riivaajien vallassa. Välistä hän puhuu yksikössä, kuten tässä, ja toisinaan monikossa (j. 9). "Vaivata (basanidzè), sanaa" käytettiin oikeastaan metallien puhtauden tutkimisesta. mutta se sai merkityksen kiduttaa, piinata. Matteus korostaa, että henget eivät tahtoneet tulla vaivatuiksi ennen aikaansa (8:29). 

8. Jeesus oli varmasti juuri vast'ikään puhutellut miestä. Sananmukaisesti »oli sanonut hänelle». Sana Jeesukselta on kyllin. 

9. "Legio" on roomalainen sotilastermi ja tarkoittaa joukkoa, johon kuuluu noin 6000 miestä. Näytti siltä, kuin kokonainen joukko-osasto langenneita enkeleitä olisi ottanut miesparan asumuksekseen, mutta nekään eivät voineet vastustaa Jumalan Poikaa. Jeesuksen tekemästä kysymyksestä tuli yksinkertainen keino saada mies jälleen tolalleen. 

10. On merkillepantavaa, että mies pyysi, että niitä ei lähetettäisi pois siltä seudulta. Riivatun miehen ja saastaisten henkien pyrkimykset olivat siis järkyttävän samansuuntaiset. Parasta, mitä riivaajat saattoivat toivoa, oli kompromissiratkaisu. Ne tiesivät, että niiden kohtalo oli sinetöity, mutta ne halusivat pitkittää lopullista tuomiota mahdollisimman pitkälle. Siksi ne pakottivat miestä pyytämään, että niitä ei lähetettäisi pois siltä seudulta. 

11. Ei ole varmaa, olivatko seudun asukkaat juutalaisia vai pakanoita. Tällä alueella asui paljon pakanoita, joten on mahdollista, että he olivat sikojen omistajia. Jos he olivat juutalaisia, sikojen pitäminen merkitsi lain rikkomista. 

12. Riivaajat eivät voineet mennä sikoihin ilman Herran suostumusta, vielä vähemmän »Herran lauman lampaisiin». 

13. Kukaan ei voinut nähdä henkien menevän sikoihin, mutta oli kyllä selvästi havaittavissa, että näin tapahtui. Oli parempi, että nämä eläimet kuolivat, kuin että ihminen joutui niiden ahdistamaksi ja vaivaamaksi. Gerasan läheltä voidaan löytää yksi ainoa paikka järven rannalla, jossa veteen viettää jyrkkä rinne. 

14. Sikopaimenet juoksivat ympäriinsä ja kertoivat kaikille merkillisestä tapahtumasta. Pakenivat "(feugè)" 'paeta', 'etsiä turvaa pakenemalla'. He olivat suunniltaan kauhusta. 

15. Ihmisiä kerääntyi paikalle heti, ja heitä tuli joukoittain, Matt 8:34. He olivat täydellisen muutoksen silminnäkijöitä. Miehellä oli ollut tapana kulkea alastomana (Luuk 8:27), mutta nyt hän istui täysissä pukeissa ja aivan terveenä Jeesuksen jalkojen juuressa! Levottomuudesta ja rauhattomuudesta ei miehessä ollut jälkeäkään. "Näkivät, theèreè", 'tehdä tarkkoja havaintoja, tutkia tarkoin, kriittisesti'. Sana »teatteri» on peräisin samasta sanasta. Se saattaa ilmaista myös pitkäaikaista tai jatkuvaa näkemistä. He eivät pelänneet miestä, joka oli ollut vaarallinen, mutta he pelkäsivät sitä voimaa, joka oli pystynyt vapauttamaan hänet. 

 

Meidän aikakaudellakin tilanne henkivaltojen olemassaolosta on jokapäiväistä. Usein ilmiöitä pyritään selittämään lääketieteellisin keinoin ja myös tehdään erilaisia parantamisyrityksiä. Mutta kuten jakeen 3, selityksessä voidaan todeta, (Mies oli kuin villieläin, joka ei suostu kesytettäväksi. Hänellä oli saatanalliset voimat, eikä saatanan valta antaudu ihmisten sidottavaksi.) lääketiedekään ei pysty nujertamaan henkivaltoja. 

 

Sivun alkuun

©2018 EVANKELIUMI MARKUKSEN MUKAAN - suntuubi.com