Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Jeesus ruokkii viisituhatta miestä

 

Kaikissa neljässä evankeliumissa on kerrottu tästä viidentuhannen miehen ruokintaihmeestä.

Markuksen evankeliumissa kerrotaan asia seuraavasti,

luku 6:30. 

Jeesus ruokkii viisituhatta miestä 

(Rinnakkaispaikat: Matt. 14:13-21; Luuk. 9:10-17; Joh. 6:1-14) 

 

Apostolit kokoontuivat Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle kaiken, mitä olivat tehneet ja opettaneet. 

31. Silloin hän sanoi heille: "Tulkaa yksinäisyyteen, autioon paikkaan, ja levähtäkää vähän."  Tulijoita ja menijöitä oli näet paljon, eivätkä he ehtineet edes syödä. 

32. Niin he lähtivät veneellä autioon paikkaan, yksinäisyyteen. 

33. Mutta heidän lähtönsä huomattiin. Monet tunsivat heidät ja riensivät sinne jalan kaikista kaupungeista ja ehtivät perille ennen heitä. 

34. Astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa. Hänen tuli ihmisiä sääli, sillä he olivat kuin lampaat ilman paimenta, ja hän rupesi opettamaan heille monia asioita. 

35. Kun päivä oli jo pitkälle kulunut, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat: "Tämä paikka on autio, ja on jo myöhä. 

36. Päästä heidät luotasi, että he menisivät ympärillä oleviin maataloihin ja kyliin ostamaan itselleen syötävää." 

37. Hän vastasi opetuslapsille: "Antakaa te heille syötävää."  He sanoivat hänelle: "Pitäisikö meidän mennä ostamaan leipää kahdellasadalla denaarilla antaaksemme heille syötävää?" 

38. Mutta hän sanoi heille: "Montako leipää teillä on? Menkää katsomaan."  Saatuaan sen selville he sanoivat: "Viisi, ja kaksi kalaa." 

39. Jeesus käski heidän järjestää kaikki ruokakunnittain vihantaan ruohikkoon. 

40. Väki asettui aterioimaan ryhmä ryhmän viereen, toisiin sata, toisiin viisikymmentä. 

41. Hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi ne. Sitten hän mursi leivät ja antoi ne opetuslapsilleen, jotta he jakaisivat ne kansalle. Samoin hän jakoi kaikille ne kaksi kalaa. 

42. Kaikki söivät ja tulivat kylläisiksi. 

43. Sitten he keräsivät leiväntähteet, kaksitoista täyttä korillista, ja myös tähteet kaloista. 

44. Näitä leipiä oli syömässä viisituhatta miestä. 

 

Paikalla olivat myös miesten perheenjäsenet, siis noin kolminkertainen väen määrä miehiin nähden ja kaikki saivat syödä kyllikseen.

Nuotio

 

Tässä kuvassa on kysymys normaalista retkiruokinnasta omin keinoin.

 

Selitykset seuraavaksi:

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Mark. 6:30-44)

 

Jeesus ruokkii 5000 miestä 

30. Tämä on ainoa kerta, jolloin sana »apostolit» mainitaan Markuksen evankeliumissa. Nyt he palasivat apostolin tehtävästään ja antoivat selostuksen lähettäjälleen (j. 7). Miten kauan he olivat olleet poissa, emme tiedä. He olivat ensimmäistä kertaa kiertäneet yksin julistamassa, ja nyt he kertoivat, mitä olivat tehneet ja kokeneet. He olivat onnistuneet tehtävässään (j. 13). Jeesus ei kuitenkaan sano tähän mitään. Näiden apostolien tavoin kaikki Herran palvelijat ovat vastuussa siitä, mitä tekevät ja miten aikansa käyttävät. He joutuvat tekemään tiliä Mestarille. Hän, joka oli heidät lähettänyt, joka oikeastaan oli ollut heidän mukanaan koko ajan, kuunteli kaikkea, mitä heillä oli kerrottavana. Voi olla olemassa vaara, että vain kerrotaan toisille, mitä on tehty ja koettu. Siinä ei välttämättä tarvitse olla mitään väärää, mutta väärin on, ellei esitä kaikkea hänelle, joka lähtökäskyn antoi. Ei pidä koskaan tehdä mitään sellaista tai olla mukana sellaisessa, mistä ei voi puhua hänen kanssaan. 

31. Katkeamaton ihmisvirta etsi Mestaria. Oli välttämätöntä saada hiljaisuutta ja lepoa. "Tulla-verbi" esiintyy Raamatussa yli 3000 kertaa. Noin 1300 tapauksessa se on kehotus. Se on Jeesuksen palvelustehtävän avainsana. Hän ei lähettänyt opetuslapsia syrjäiseen paikkaan lepäämään, vaan hän halusi heidän olevan lähellään. Jeesuksen elämässä vaihtelivat lepo ja taistelu, syrjäänvetäytyminen ja työ. Tämä käy erityisesti ilmi Markuksen evankeliumista. Oli toinenkin syy, jonka vuoksi nyt piti vetäytyä hiljaisuuteen, nimittäin Johannes Kastajan kuolema, Matt 14:13. Jos Jeesus tarvitsi välistä kunnon lepoa, se oli luonnollisesti tarpeellista hänen opetuslapsilleen. Sielun terveys ei säily, jos ihminen laiminlyö ruumiin terveyden. Kristillinen usko kieltää laiskottelun, mutta toinenkaan äärimmäisyys, ylirasitus, ei ole hyvästä. "Levähtäkää (anapauè)", sallia jonkun olla työskentelemättä saadakseen takaisin voimia ja toipuakseen. Sana ei tarkoita ainoastaan lepoa, vaan myös virkistymistä, toipumista. Sitä käytetään myös maanviljelystä. Maan pitäisi antaa levätä jonkin aikaa istuttamalla siihen »kevyempiä» kasveja. Ei ollut tarkoitus, että opetuslapset lopettaisivat työnteon. Heidän piti levähtää »vähän». Lepo oli valmistelua uusiin tehtäviin. 

32. Tämä oli oletettavasti sama vene, jota he olivat aiemminkin käyttäneet (5:1-2). 

33. Ihmisjoukot kiirehtivät järven pohjoisrantaa pitkin tavatakseen Jeesuksen. Asutusta oli täällä järven rannalla paljon, joten joukko kasvoi vähitellen huomattavasti. Ei tarvittu kirkonkelloja eikä kokousilmoituksia! 

34. Ne, jotka olivat ilman paimenta, saivat nyt hyvän paimenen. Hän paransi myös heidän sairaansa, Luuk 9:11. Ks. Matt 14:14-21. Lammas on jokseenkin avuton ilman paimenta. Se ei itse löydä tietä eikä sillä ole ketään, joka johdattaisi sitä. Se ei myöskään löydä oikeita laidunmaita, eikä kukaan puolusta sitä vihollisia vastaan. Jeesus näki tämän valtavan ihmisvirran lampaina, jotka ovat ilman paimenta. Jeesus ei pyytänyt väsyneitä opetuslapsia nyt opettamaan. Kenties he olivat jopa vähän ärtyneitä, kun eivät saaneetkaan suunniteltua lepoa. Tämän opettamisen jälkeen tapahtunut ihme on ainoa, jonka kaikki neljä evankeliumia kertovat. Jeesuksen ihmeteoista sen todistajina oli suurin ihmisjoukko. Siinä oli suurin määrä ihmisiä osallisena yhdellä kertaa. Ihme osoittaa Jeesuksen olevan kiinnostunut koko ihmisestä ja tahtovan auttaa kaikin tavoin. Ennen kuin Jeesus paransi ja ravitsi ihmiset, hän opetti heitä. Hän uhrasi heidän hyväkseen runsaasti aikaa. 

35. Jeesus oli aiemmin päivällä kysynyt Filippukselta, miten he antaisivat ruokaa kansalle, Joh. 6:5. Opetuslapset olivat varmasti pohtineet asiaa päivän kuluessa, ja tähän tulokseen he olivat päätyneet. 

36. Ainoa ratkaisu, minkä he saattoivat keksiä, oli että ihmisten olisi ostettava ruokaa - kun taas Jeesus halusi sen annettavaksi. Vika ei ollut opetuslasten sydämen tilassa. He säälivät kansaa. Vika oli heidän uskossaan. He eivät ymmärtäneet, että Jeesus pystyi ruokkimaan tämän valtavan kuulijakunnan. Mikään ei viittaa siihen, että kansalla olisi ollut sama asenne kuin opetuslapsilla. Opetuslapset halusivat ihmisten lähtevän koteihinsa, eivät nämä itse. He olivat kulkeneet pitkän matkan saadakseen olla Jeesuksen luona eivätkä luultavasti olleet halukkaita lyhentämään kokousta. "Maatalot (agros)", tila, kartano, maaseutukylän osa, maa-alue. 

37. Filippus puhui tässä opetuslasten puolesta, Joh 6:7. Kysymykseen sisältyi ajatus, että Jeesus pyysi mahdotonta. Hän yritti saada heidät ajattelemaan kaikkivaltiuttaan ja luottamaan häneen. Denari oli yleisin roomalainen hopearaha. Se oli tavallisen työläisen päiväpalkka. 

38. Jeesus vastasi opetuslasten kysymykseen käytännöllisellä vastakysymyksellä. Heidän piti tutkia muonavaransa. Leivät olivat ohraleipiä (Joh 6:9), ja nämä eväät olivat eräällä pienellä pojalla, jonka Andreas sai käsiinsä ihmisjoukosta (Joh 6:9). 

39. Tämä jae viittaa siihen, että tämä on voinut tapahtua myöhäiskeväällä, oletettavasti huhtikuun puolivälissä, koska ruoho oli vielä vihantaa. "Ruokakunnittain". Sekä juutalaisissa että roomalaisissa kodeissa asetuttiin nelikulmaisen pöydän kolmella sivulla oleville sohville kolme rinnakkain. Jeesus käski opetuslasten huolehtia siitä, että kansa valmistautui syömään. Opetuslapsille tämä oli uskon teko, koska heillä ei vielä ollut enempää ruokaa kuin ne viisi leipää ja kaksi pientä kalaa. Heidän uskonsa Mestariin oli sovellettava käytäntöön. 

40. "»Ryhmä ryhmän viereen» (prasiai prasiai)", sanontaa käytettiin vihannesriveistä puutarhassa, kukkaryhmä toisensa vieressä. 

41. Jeesukselle oli luonteenomaista katsoa rukoillessaan taivaaseen (7:34; Joh 11:41; 17:1). Hän seisoi kuin juutalainen perheenisä aterialla, kiitti ja ylisti Jumalaa ruoasta. Opetuslapset saivat myös tietyllä tavalla myötävaikuttaa ihmeeseen ruokaa jakaessaan. Sana »kaikille» korostaa ihmeen suuruutta. Kaksi kalaa riitti heille kaikille. 

42. He saivat niin paljon kuin tahtoivat (Joh 6:11), eivät niukkaa ateriaa, josta Filippus oli vihjaissut. Ketään ei unohdettu, kaikki saivat kyllikseen. Jumalan teon tuntomerkki on se, että siinä on aina riittävästi, jopa enemmän kuin kyllin meidän kaikkia tarpeitamme silmälläpitäen. Asiaan kuuluu myös, että mitään ei heitetä hukkaan (j. 43). 

43. On mahdotonta ymmärtää leipien lisääntyminen, mutta vielä mahdottomampi kalojen! Jeesus itse käski ottaa talteen kaiken, mikä jäi tähteeksi, Joh 6:12. "Vakallinen (kofinos)", käsikori, jota juutalaiset tapasivat kantaa mukanaan. Roomalaiset kutsuivat juutalaisia »korinkantajiksi». Näissä koreissa he kantoivat matkalla ollessaan eväitä, jotta ne eivät olisi pölyyntyneet. Tähteiksi jääneet kaksitoista korillista viittaavat siihen, että kaikki opetuslapset saivat kukin oman korinsa. He olivat miettineet, miten he saisivat ruokaa kaikille näille ihmisille. Nyt eivät ainoastaan ne yli 5000 olleet saaneet osaansa, vaan he saivat jopa viedä vähän tuliaisia mukanaan kotiin suuresta kokouksesta! 

44. Matt 14:21 mainitsee myös, että miesten lisäksi mukana oli naisia ja lapsia. Ainoastaan Johannes kertoo, miten ihme vaikutti kansaan, 6:14-15,22 s. 

 

Sivun alkuun

©2018 EVANKELIUMI MARKUKSEN MUKAAN - suntuubi.com