Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus

Jeesuksen surmaamista suunnitellaan

(Matt. 26:1-5; Luuk. 22:1,2; Joh. 11:45-53)

Kahden päivän päästä oli pääsiäinen ja happamattoman leivän juhla. Ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, miten he juonen avulla ottaisivat Jeesuksen kiinni tappaakseen hänet.

2. He näet sanoivat: "Ei juhlan aikana, ettei kansassa syntyisi meteliä."

3. Jeesus voidellaan Betaniassa

(Matt. 26:6-13; Joh. 12:1-8)

Kun Jeesus oli Betaniassa aterialla Simon Spitaalisen talossa, sinne tuli nainen mukanaan alabasteripullo täynnä aitoa, kallista nardusöljyä. Hän rikkoi alabasteripullon ja vuodatti öljyn Jeesuksen päähän.

4. Jotkut paheksuivat tätä ja sanoivat toisilleen: "Miksi tämä haaskaus?

5. Olisihan tämän öljyn voinut myydä yli kolmellasadalla denaarilla ja antaa rahat köyhille." Ja he moittivat häntä.

6. Mutta Jeesus sanoi: "Antakaa hänen olla. Miksi pahoitatte hänen mielensä? Hän teki minulle hyvän teon.

7. Köyhät teillä on aina keskuudessanne, ja te voitte tehdä heille hyvää milloin tahdotte, mutta minua teillä ei aina ole.

8. Hän teki minkä voi. Hän voiteli edeltäkäsin minun ruumiini hautaamista varten.

9. Totisesti minä sanon teille: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumia julistetaan, tullaan myös se, mitä hän teki, mainitsemaan hänen muistokseen." 

10. Juudas ryhtyy kavaltajaksi

(Matt. 26:14-16; Luuk. 22:3-6)

Juudas Iskariot, yksi niistä kahdestatoista, meni ylipappien luo kavaltaakseen Jeesuksen heille.

11. Kun he sen kuulivat, he ilahtuivat ja lupasivat antaa hänelle rahaa. Niin hän etsi sopivaa tilaisuutta voidakseen kavaltaa Jeesuksen.

12. Pääsiäisateria

(Matt. 26:17-25; Luuk. 22:7-14; Joh. 13:21-30)

Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä, jolloin pääsiäislammas oli tapana teurastaa, opetuslapset kysyivät Jeesukselta: "Missä tahdot syödä pääsiäisaterian? Minne menemme valmistamaan sen?"

13. Niin hän lähetti kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: "Menkää kaupunkiin. Teitä vastaan tulee mies kantaen vesiruukkua. Seuratkaa häntä,

14. ja minne hän meneekin, sanokaa sen talon isännälle: 'Opettaja kysyy: Missä on minua varten vierashuone, jossa voin syödä pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa?'

15. Hän näyttää teille yläkerrasta suuren, valmiiksi varustetun huoneen. Valmistakaa sinne meille ateria." 

16. Opetuslapset lähtivät matkaan. Kun he tulivat kaupunkiin, he havaitsivat kaiken olevan niin kuin Jeesus oli heille sanonut, ja he valmistivat pääsiäisaterian.

17. Illan tultua Jeesus saapui niiden kahdentoista kanssa.

18. Heidän ollessaan aterialla Jeesus sanoi: "Totisesti minä sanon teille: yksi teistä kavaltaa minut - hän syö minun kanssani." 

19. Opetuslapset tulivat murheellisiksi ja kysyivät häneltä toinen toisensa jälkeen: "En kai minä?"

20. Hän sanoi heille: "Yksi teistä kahdestatoista, se, joka kastaa leipäpalansa vatiin minun kanssani.

21. Ihmisen Poika tosin menee pois, niin kuin hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta Ihmisen Poika kavalletaan! Parempi olisi sille ihmiselle, ettei hän olisi syntynytkään." 

22. Ehtoollisen asettaminen

(Matt. 26:26-30; Luuk. 22:15-20; 1. Kor. 11:23-25)

Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsille ja sanoi: "Ottakaa, tämä on minun ruumiini." 

23. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä.

24. Hän sanoi heille: "Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä.

25. Totisesti minä sanon teille: minä en enää juo viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa." 

26. Jeesus ennustaa Pietarin lankeemuksen

(Matt. 26:31-35; Luuk. 22:31-34; Joh. 13:36-38)

Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle.

27. Jeesus sanoi heille: "Te kaikki loukkaannutte minuun, sillä on kirjoitettu: 'Minä lyön paimenta, ja lampaat joutuvat hajalle.'

28. Mutta ylösnoustuani minä menen teidän edellänne Galileaan." 

29. Niin Pietari sanoi hänelle: "Vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, en kuitenkaan minä."

30. Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänään, tänä yönä, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti kiellät minut." 

31. Mutta Pietari vakuutti vielä lujemmin: "Vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, minä en ikinä kiellä sinua." Samoin sanoivat kaikki muutkin.

32. Jeesus rukoilee Getsemanessa

(Matt. 26:36-46; Luuk. 22:39-46)

He tulivat paikkaan, jota kutsuttiin Getsemaneksi. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Istukaa tässä sillä aikaa kun minä rukoilen." 

33. Hän otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen, ja hän alkoi tuntea kauhua ja tuskaa.

34. Niin hän sanoi heille: "Minun sieluni on syvästi murheellinen, aina kuolemaan asti. Jääkää tähän ja valvokaa." 

35. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi maahan ja rukoili, että se hetki, jos mahdollista, menisi häneltä ohi.

36. Hän sanoi: "Abba, Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon vaan niin kuin sinä!" 

37. Sitten hän tuli takaisin ja tapasi opetuslapset nukkumasta ja sanoi Pietarille: "Simon, nukutko sinä? Etkö jaksanut edes yhtä hetkeä valvoa?

38. Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko." 

39. Taas hän meni pois ja rukoili samoin sanoin.

40. Palattuaan hän tapasi heidät taas nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi. Eivätkä he tienneet, mitä vastaisivat hänelle.

41. Tullessaan kolmannen kerran hän sanoi heille: "Te nukutte vielä ja lepäätte! Jo riittää! Hetki on koittanut. Katsokaa, Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin.

42. Nouskaa, lähtekäämme! Se, joka minut kavaltaa, on lähellä." 

43. Jeesus vangitaan

(Matt. 26:47-56; Luuk. 22:47-53; Joh. 18:3-12)

Heti, Jeesuksen vielä puhuessa, saapui paikalle Juudas, yksi niistä kahdestatoista. Hänen mukanaan oli miekoin ja seipäin varustautunut joukko, joka tuli ylipappien, kirjanoppineiden ja vanhinten luota.

44. Jeesuksen kavaltaja oli sopinut heidän kanssaan merkistä sanoen: "Hän on se, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni ja viekää tarkasti vartioituna pois."

45. Tultuaan sinne Juudas astui heti hänen luokseen ja sanoi: "Rabbi!", ja suuteli häntä.

46. Silloin he kävivät Jeesukseen käsiksi ja vangitsivat hänet.

47. Yksi lähellä seisovista veti miekan esiin ja iski ylipapin palvelijaa sivaltaen häneltä korvan irti.

48. Mutta Jeesus puhui heille sanoen: "Oletteko te lähteneet vangitsemaan minua kuin rosvoa miekat ja seipäät mukananne?

49. Joka päivä minä olen ollut teidän luonanne ja opettanut temppelissä, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Mutta Kirjoitusten oli käytävä toteen." 

50. Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat.

51. Jeesusta seurasi muuan nuorukainen, jolla oli liinavaate kietaistuna paljaalle iholle. Hänet otettiin kiinni,

52. mutta hän jätti liinavaatteen ja pakeni alastomana.

53. Jeesus Suuren neuvoston edessä

(Matt. 26:57-68; Luuk. 22:54,55; Joh. 18:13,14,19-24)

Jeesus vietiin ylipapin luo. Sinne kokoontuivat kaikki ylipapit sekä vanhimmat ja kirjanoppineet.

54. Pietari seurasi häntä jonkin matkan päässä ylipapin palatsin sisäpihaan asti. Hän istuutui palvelijoiden joukkoon ja lämmitteli tulen ääressä.

55. Ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan tappaakseen hänet, mutta he eivät löytäneet.

56. Monet kyllä todistivat väärin häntä vastaan, mutta todistukset eivät olleet yhtäpitäviä.

57. Muutamat nousivat ja todistivat väärin häntä vastaan sanoen:

58. "Me olemme kuulleet hänen sanovan: 'Minä hajotan tämän käsin tehdyn temppelin ja rakennan kolmessa päivässä toisen, joka ei ole käsin tehty.'"

59. Mutta ei edes näin heidän todistuksensa ollut yhtäpitävä.

60. Silloin ylipappi Kaifas nousi, astui esiin ja kysyi Jeesukselta: "Etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä todistavat sinua vastaan?"

61. Mutta Jeesus oli vaiti eikä vastannut mitään. Taas ylipappi kysyi häneltä: "Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika?"

62. Jeesus vastasi: "Minä olen (MINÄ OLEN on myös Jumalan nimi. Katso 2. Moos. 3:14). Ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä." 

63. Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Mihin me tässä enää todistajia tarvitsemme!

64. Te kuulitte tuon herjauksen. Mitä mieltä olette?" Niin he kaikki tuomitsivat Jeesuksen syyllisenä kuolemaan.

65. Muutamat alkoivat sylkeä hänen päälleen, peittivät hänen kasvonsa, löivät häntä nyrkillä ja sanoivat: "Profetoi!" Vartijatkin löivät häntä kasvoihin.

66. Pietari kieltää Jeesuksen

(Matt. 26:69-75; Luuk. 22:56-62; Joh. 18:15-18,25-27)

Kun Pietari oli alhaalla sisäpihassa, sinne tuli yksi ylipapin palvelustytöistä.

67. Nähdessään Pietarin lämmittelemässä hän katsoi tätä ja sanoi: "Sinäkin olit tuon nasaretilaisen, tuon Jeesuksen, kanssa."

68. Mutta Pietari kielsi sanoen: "En tiedä enkä käsitä, mitä sanot", ja hän meni ulkopihalle (Toisten käsikirjoitusten mukaan ”ulkopihalle, ja kukko lauloi”.).

69. Kun palvelustyttö näki Pietarin siellä, hän rupesi jälleen puhumaan lähellä seisoville: "Tuo on yksi heistä."

70. Mutta taas hän kielsi. Hetken päästä lähellä seisovat sanoivat Pietarille: "Varmasti sinä olet yksi heistä. Olethan sinäkin galilealainen."

71. Mutta hän rupesi sadattelemaan ja vannomaan: "En tunne sitä miestä, josta te puhutte!"

72. Samassa kukko lauloi toisen kerran. Silloin Pietari muisti sanat, jotka Jeesus oli hänelle sanonut: "Ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti kiellät minut."  Ja hän puhkesi itkuun.

 

 

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Mark. 14:1-72)

 

Vangitsemissuunnitelmat

1.Alun perin pääsiäinen ja happamattoman leivän juhla olivat kaksi eri juhlaa, mutta ne yhdistettiin. Viikon kestävä happamattoman leivän juhla alkoi samana päivänä kuin pääsiäinen, jolloin pääsiäislammas teurastettiin juhlallisten uskonnollisten menojen mukaan 14. päivänä niisan-kuuta (2 Moos 12:6-11 ja 15-20). Uskonnollisten johtajien suunnitelma Jeesuksen surmaamiseksi ei ollut äsken syntynyt (3:6; 12:7 ym.).

2.Juutalaisten juhlilla Jerusalemissa oli suunnattoman paljon kansaa. Josefuksen mukaan Palestiinan kuvernööri Cestius ilmoitti keisari Nerolle vuonna 65 jKr. teurastetun 256.600 lammasta. Jos lasketaan yksi lammas taloutta kohti, saadaan juhlijoiden määräksi todella huomattava luku. Uskonnollisten johtajien sanat osoittavat Jeesuksen olleen kansan suosiossa. Juhlan aikana oli aina olemassa levottomuuksien vaara, ja nyt mahdollisesti suurempi kuin koskaan ennen. Kansalla tarkoitetaan tässä ennen kaikkea niitä suuria ihmisjoukkoja, jotka tulivat Jerusalemiin juhlan vuoksi. Heitä tuli kaikkialta maasta. Erityisesti Galileassa Jeesus oli suosittu, ja galilealaiset olivat tunnettuja levottomuuksien aiheuttajia. Ne, joiden suurin halu oli saada osakseen ihmisten kiitosta, pelkäsivät ihmisten tyytymättömyyttä enemmän kuin mitään muuta. Neuvosto ei halunnut, että Jeesus pidätettäisiin juhlan aikana, mutta Jumala oli päättänyt niin, ja tapahtui niin kuin Jumala tahtoi.

Maria voitelee Jeesuksen

3.Simon ei voinut enää olla pitalinen. Siinä tapauksessa hän ei olisi voinut kutsua vieraita aterialle. On hyvin mahdollista, että hän oli yksi niistä, jotka Jeesus oli parantanut. Hän oli varmasti tunnettu ensimmäisessä kristittyjen seurakunnassa. Häntä ei ole mainittu muissa yhteyksissä. Voiteleminen tapahtui lauantai-iltana (Joh 12:1 s) ja Markus on sijoittanut tapauksen tähän mahdollisesti korostaakseen sen ja Juudaksen kavaltamisen vastakohtaisuutta. Nainen, joka voiteli Jeesuksen, oli Maria (Joh 12:3). Näyttää siltä, kuin hän olisi tuona hetkenä ollut ainoa, joka ymmärsi, mitä oli tapahtuva. Pulloissa oli usein pitkä, ohut kaula, joka oli helppo rikkoa. Nardus oli hyvästä tuoksustaan tunnettu intialainen kasvi. Öljymäki oli aivan lähellä, mutta tavallinen oliiviöljy ei kelvannut Marialle. Vain paras oli kyllin hyvää Jeesukselle.

4.Varsinkaan Juudas (Joh 12:4) ei pitänyt tästä. Kun Maria särki alabasteripullonsa, hän avasi arvostelun »myrkkypullon». Toiset opetuslapset olivat samaa mieltä hänen kanssaan (Matt 26:8).

5.Kolmesataa denaria vastasi päivätyöläisen vuoden palkkaa. Lahja oli siis erittäin kallisarvoinen. Pääsiäisenä oli erityisen soveliasta antaa almuja (Joh 13:29). Nardus oli hyväntuoksuinen öljy, jota puristettiin Nardostachys Jatamansi -nimisen kasvin juurakosta. Kasvia kasvoi Himalajan alueella Pohjois-Intiassa. Tässä tilaisuudessa rikottiin voideastia, ei ainoastaan sinetti. Pullo oli pyhitetty, eikä sitä saanut enää myöhemmin käyttää mihinkään muuhun, maalliseen tarkoitukseen.

6.Marian teko ei ollut vain moitteeton, se oli ehdottoman hyvä. "Hyvää" kuvataan kreikassa kahdella sanalla. Toinen, "agathos", kuvaa moraalisessa mielessä hyvää, kun taas toinen, "kalos", tarkoittaa kaunista, viehättävää, puoleensavetävää. Tässä on käytetty jälkimmäistä sanaa. Marian teko ei ollut tavanomainen. Aitoon rakkauteen sisältyy myös tuhlailua. Rakkaus ei laskelmoi, ei milloinkaan mieti, miten vähään se voisi tyytyä ilmaistessaan itseään. Maria teki esimerkillisen »kauniin» teon. Marian ei tarvinnut puolustautua, ja jos hän olisi sen tehnyt, se tuskin olisi auttanut. Jeesus ei ollut huomaavinaankaan, että sanat sisälsivät myös kätketyn hyökkäyksen häntä itseään vastaan, kun hän suostui ottamaan tuhlailevan lahjan. Hän vain puolusti Mariaa.

7.Jeesus viittaa tässä 5 Moos 15:11:een. Köyhiä voidaan auttaa aina, mutta nyt ei ollut enää paljon aikaa käytettävissä, kun oli kysymyksessä kunnioituksen osoittaminen Jeesukselle. Sana "aina" osoittaa, että hyväntekeväisyydelle ei koskaan aseteta rajoja tai esteitä. Köyhät olisivat heidän läheisyydessään, heidän luonaan. Jos heillä vain oli siihen halua, he voivat auttaa köyhiä milloin tahansa.

8.Tietämättään Maria oli osoittanut hänelle hänen vielä eläessään sitä kunniaa, mitä osoitettiin vainajalle. Monet pohtivat enemmän sitä, miten he pystyisivät tekemään sellaista, mitä eivät voi. Maria teki, minkä voi. Maria näki ainoan tilaisuutensa tulleen, jolloin hän voi tehdä palveluksen Jeesukselle, ja hän käytti sen hyväkseen. Hän tiesi, että Jeesuksen kuoltua hän ei voisi tehdä hänelle mitään. Sen oli tapahduttava nyt.

9.Jeesus näki pidemmälle kuin maallisen vaelluksensa loppuun (j. 8). Hän näki evankeliumin julistuksen kaikkialla maailmassa. Se, mitä teemme itsemme hyväksi, unohtuu. Se, mitä teemme Kristukselle, on kuolematonta. Kukaan muu ei saanut tällaista lupausta Jeesukselta.

Juudas tarjoutuu kavaltamaan Jeesuksen

10.Juudas teki ilmeisesti tämän jo samana iltana, kun ihmiset hajaantuivat kukin taholleen. Hän meni ylipappien luo, koska hän tiesi, että täällä Jerusalemissa he olivat kaikkein vaikutusvaltaisimpia vihamiehiä. Kavaltaminen tarkoitti Jeesuksen antamista alttiiksi heille. Aloitetta eivät tehneet uskonnolliset johtajat, vaan Jeesuksen oma opetuslapsi.

11.Rahan himo oli Juudaksen suuri synti ja pahe. Ylipapit ilahtuivat suuresti Juudaksen tullessa - se oli saatanallista vahingoniloa. Nyt heidän ei tarvinnut enää odottaa kauempaa. He eivät olisi uskaltaneet itse tehdä sellaista aloitetta, mutta kun yksi Jeesuksen omista opetuslapsista sen teki, asia muuttui toiseksi. Matt 26:15:n mukaan he punnitsivat hänelle kolmekymmentä hopearahaa. Koska Juudas oli itse asettunut heidän käyttöönsä ja tehnyt tarjouksensa, hänen oli pakko tyytyä siihen, mitä he olivat halukkaita hänelle maksamaan.

Viimeinen pääsiäisateria

12.Opetuslapset kuuluivat Mestarin käskyvaltaan ja kysyivät, minne he valmistaisivat hänelle aterian. Lammas teurastettiin klo 18 14. päivänä niisan-kuuta, tai haluttaessa 15. päivän aamunkoitteessa. Tällä toimenpiteellä aloitettiin juhla. Lammas oli teurastettava temppelissä ja se oli syötävä samana päivänä. Jeesus määräsi pääsiäisaterian viettämisen paikan, kun taas opetuslasten vastuulla oli aterian valmistus. Viimeksi mainittu tarkoitti lampaan valmistamista. He hankkisivat huoneen tien varrelta ja pitäisivät huolta siitä, että siellä oli happamattomia leipiä, vettä, katkeria yrttejä ja survottuja, etikkaan upotettuja hedelmiä.

13.Luukas (22:8) kertoo, että nämä kaksi olivat Pietari ja Johannes. Oli hyvin harvinaista nähdä miehen kantavan vesiruukkua, joten hänet olisi helppo tuntea. Ehkä hän oli orja. Tässä tarkoitettu kaupunki on Jerusalem. Jeesus oleskeli tätä ennen pääkaupungin ulkopuolella, todennäköisesti Betaniassa.

14.Jerusalemissa ei vuokrattu yöpymispaikkoja pääsiäisen aikaan, mutta jokaisella oli oikeus nauttia ateriansa jonkun luona. Isäntä ei ollut mukana juhlan vietossa, mutta hän teki valmistelut, jotta ateria voitiin nauttia. Hän on muutoin tuntematon, mutta lienee ollut joku Jeesuksen ystävistä.

15.Mies antoi epäilemättä Jeesukselle parasta, mitä hänellä oli, kuten kerrotaan Mariasta aikaisemmin samassa luvussa. Ystäviensä joukossa Jeesuksella oli salainen vihollinen, mutta samalla vihamiestensä kaupungissa hänellä oli salainen ystävä. Nyt tulisivat molemmat valoon. Jeesuksen kuolema paljasti monien sydämen tilan. Suuri huone toisessa kerroksessa oli ehkä kattokamari, joka oli rakennettu tasaiselle katolle. Kyseessä oli suuri huone, joten siihen mahtui paljon ihmisiä. Jeesukselle ja hänen ystävilleen se oli ihanteellinen paikka.

16.Lampaan lisäksi piti valmistaa happamaton leipä, useita maljallisia vedellä sekoitettua viiniä, kastike ja katkerat yrtit. Talosta oli poistettava hapatus, mutta siitä isäntä oli kyllä huolehtinut (j. 15).

17.Päivät laskettiin auringonlaskusta auringonlaskuun. Uusi vuorokausi alkoi siis noin klo 18. Auringonlaskun jälkeen alkoi 15. päivä niisan-kuuta. Pääsiäisateria, joka sai alkunsa yöllisistä tapahtumista (2 Moos 12:8-14), nautittiin aina illalla, mutta se piti lopettaa puoleen yöhön mennessä.

18.Jeesuksen sanat eivät tässä itse asiassa erota joukosta petturia, mutta paljastavat petollisuuden itse teossa. Kavaltaja oli yksi niistä kahdestatoista (Ps 41:10). Joh 13:23-26:ssa on tarkempi kuvaus tapahtuneesta. Pääsiäislammas nautittiin ensin kiireesti, oletettavasti seisten (2 Moos 12:11). Sitten asetuttiin pöydän ääreen makuulle, mikä kuvasti myös sitä vapautta ja lepoa, mikä lupausten maassa vallitsi.

19."»En kaiketi minä?»" Juudaskin käytti tätä kielteistä muotoa, Matt 26:25. Kukaan opetuslapsista ei epäillyt Jeesuksen sanoja. He eivät kysyneet kohteliaisuudesta, vaan koska he olivat murheissaan, että sellaista tapahtuisi. Kukaan heistä ei epäillyt kavaltajaa. Kukaan ei kysynyt: Onko se hän?

20.Jeesus toistaa aikaisemmin sanomansa. Hän ei vastannut huolestuneisiin ja pelokkaisiin kysymyksiin, vaan kuvasi sen sijaan kavallusta.

21.Jeesus ei ollut sokean kohtalon oikkujen armoilla. Jumala oli kaiken suunnitellut, ja tapahtuisi niin kuin Jeesus oli sanonut. Hän eli aina sopusoinnussa sen kanssa, mitä »kirjoitettu on».

22.Säädetty juhlaan liittyvä teksti kuului: »Tämä on se koettelemuksen leipä, jonka isämme söivät Egyptin maassa. Tulkoon jokainen nälkäinen ja syököön siitä. Tulkoon jokainen, joka sitä tarvitsee, ja syököön pääsiäisaterian.» Siunaus kuului näin: »Ylistetty ole sinä, Herra, maailman hallitsija, joka annat leivän kasvaa maasta.» Ne, jotka tämän kuulivat, vastasivat: »Amen». Leipänä oli ohuita, happamattomia pääsiäisateriaan kuuluvia kakkuja; Luukas (22:19) ja Paavali (1 Kor 11:24) sanovat myös Jeesuksen kiittäneen Jumalaa.

23.Pääaterian jälkeen perheenisäntä nousi ja kehotti läsnäolevia »lausumaan ylistyksen Jumalalle, hänelle, jolle kuuluu se, mitä olemme syöneet». Toiset vastasivat: »Ylistetty olkoon Jumala ruoasta, jonka olemme syöneet.» Hän kohotti sitten oikean kätensä ja otti maljan, jossa oli punaviiniä veteen sekoitettuna, lausuessaan kiitosrukouksen. Mishnassa säädettiin pääsiäisjuhlaan neljä maljallista viiniä. Jos Jeesus noudatti myöhempää säädöstä, niin tämä oli oletettavasti kolmas malja, joka tunnettiin »siunauksen maljana». Tämä päätti aterian. Sekä Luuk 22:20 että 1 Kor 11:25 kertovat tämän tapahtuneen »aterian jälkeen».

24.Viittaus punaviiniin ja sana »vuodatetaan» puhuvat väkivaltaisesta kuolemasta. Mutta Jeesuksen veri antaa opetuslapsille turvallisuuden, varmuuden siitä, että he ovat osallisia uudesta jumalallisesta järjestyksestä, jonka perustana on hänen kuolemansa. Luukas korostaa (22:20), että se tapahtuu »teidän edestänne». "Edestä (peri" tai "hyper)", vuoksi, puolesta, viittaa sijaiskuolemaan. Sana "monen" vastaa tässä Vt:n tavoin sanaa "kaikki" ja tarkoittaa kaikkia niitä ihmisiä, jotka tulevat pelastumaan.

25.Sana "uutena (kainos)" ei ole sama »uusi» kuin 2:22:ssa, jossa hän puhuu uusiin nahkaleileihin pantavasta nuoresta viinistä. Siinä puhuttiin juuri valmistetusta, tuoreesta viinistä. Tässä huusi» ilmaisee täysin uutta olotilaa. Nämä Jeesuksen sanat korostavat myös sitä, että tämä oli jäähyväisateria. Sana "totisesti" korostaa sitä arvovaltaa, jolla tämä vakuutus annetaan.

26.Kiitosvirsi oli niin kutsuttu »suuri hallel» - Psalmit 113-118. Psalmin laulaminen ilmaisi sitä rohkeutta ja rauhallisuutta, joka Jeesuksella oli. Juutalaiset jäivät yleensä pöytään useiksi tunneiksi aterian jälkeen. Silloin he keskustelivat Jumalan pelastusteoista.

27.Jeesus lainaa Sakarjaa, 13:7. Hän tiesi edessä olevan ja oli valmistautunut kaikkeen. Jeesukseen loukkaantuminen on vastakohta sille, että uskoo häneen ja iloitsee hänessä. Jeesuksen alituiset varoitukset pois lankeamisesta (Matt 24:10; Mark 4:17) muuttuvat nyt opetuslapsille kohdistetuksi varoitukseksi. Poikkeuksetta kaikki loukkaantuisivat, jo samana yönä, Matt 26:31. Se ei tarkoita sitä, että opetuslapset olisivat henkilökohtaisesti loukkaantuneet Jeesukseen, vaan että he joutuisivat täysin pois suunniltaan tämän yön tapahtumien vuoksi. Heidän uskonsa häneen Messiaana tulisi horjumaan, ja heidän uskollisuutensa joutuisi kovalle koetukselle.

28.Kuten Sak 13 päättyy armon lupaukseen Israelin koetellulle jäännökselle, tässä on ennustus ylösnousemuksesta ja uudelleen yhteen liittymisestä. Jeesus sanoo, että hän johdattaa heitä kuin paimen. Sanat ovat voimakkaasti vastakkaiset hänen kuolemaansa koskeville synkille ennustuksille. Jumala herättää Pojan kuolleista. Jumala, joka lyö paimenta, tulee myös nostamaan hänet ylös.

29.Nämä sanat olivat rohkeat ja epäilemättä vilpittömät, mutta vaarallista oli se, että hän luuli olevansa poikkeustapaus. Niin luuleva on vaarallisella tiellä (1 Kor 10:12). Kenties hän koki Jeesuksen ennustuksen (j. 27) loukkaukseksi. Pietari ei vastustanut ennustusta, mutta väitti, että Jeesuksen sanomasta on olemassa poikkeus, ja että se poikkeus oli hän. Sanat "»vaikka kaikki»" sisältävät yleisen toteamuksen, mutta "»en kuitenkaan»" tuo esiin korostuksen, että muiden ja hänen välillään on ero.

30.Pietari erosi muista siinä, että hän väitti olevansa uskollinen. Jeesus sen sijaan sanoi hänen olevan ainoa, joka kieltäisi hänet. Pietarin kerskuminen muodostui enteeksi vielä suuremmasta lankeemuksesta. Tämän kauhean teon ajankohta ilmoitetaan täsmällisesti. "Tänään" kuvaa auringon laskiessa alkanutta vuorokautta. "Tänä yönä" rajoittuu vuorokauden pimeään aikaan. "Ennen kuin kukko laulaa" sanoo asian vielä tarkemmin.

31.Pietari käytti hyvin voimakasta kieltoilmaisua "(ç mê)", jossa on kaksinkertainen kielteinen korostus. Hänellä oli lujat periaatteet, mutta hän ei pystynyt elämään niiden mukaisesti.

Jeesus Getsemanessa

32."Getsemane" oli kreikkalainen muoto hepreankielisestä sanasta, joka tarkoittaa 'öljynpuserrinta'. Kaupungin portti oli pääsiäisyönä aina avoinna, joten ei ollut vaikea päästä ulos. Jeesus ei mennyt sinne piiloutuakseen ja väistääkseen kuolemaa, vaan valmistautuakseen siihen viettämällä hetken rukouksessa.

33.Tämä muistutti sitä suurta pimeyttä, joka lankesi Aabrahamin ylle (1 Moos 15:12), mutta oli paljon synkempi. Jeesus halusi opetuslastensa olevan lähellä, mutta ei liian lähellä. Hänen hätäänsä eivät saaneet todistaa kuolevaiset ihmiset. Tässä mainitut kolme opetuslasta oli valittu ennenkin (5:37; 9:2) muiden joukosta. Heidän mukanaolonsa korosti oikeastaan vain entistä enemmän sitä, miten yksin hän todellisuudessa oli.

34.Kukaan muu kuin hän, joka tämän koki, ei tiedä mitä se merkitsi. "Adêmos": äärimmäisen levoton ja murheellinen. Tästä on johdettu koti-ikävää merkitsevä sana, "adêmoneè ". Murhe oli niin suuri, että se uhkasi hänen henkeään. Ei pieninkään valon pilkahdus päässyt tunkeutumaan sen lävitse. Ahdistus sulki hänet sisäänsä ja ympäröi joka taholta. Jeesus ei kätkenyt tuskaansa kolmelta opetuslapseltaan, vaan kertoi siitä mieleenpainuvin sanoin.

35.Tavallisinta oli rukoilla seisten kädet kohotettuina taivasta kohti (Luuk 18:11; 1 Tim 2:8). Mutta hengellisen ahdistuksen tullen käy usein niin, että rukoilija heittäytyy maahan (4 Moos 16:22). Luukas sanoo (22:41) hänen loitonneen heistä kivenheiton päähän. Hän tiesi, että hänen olisi käytävä tämä taistelu yksin. Ensin hän polvistui (Luuk 22:41), sitten lankesi kasvoilleen maahan (Matt 26:39).

36.Samoin kuin liitonarkki kulki kansan edellä Jordanin poikki, Jeesus kävi yksin tähän ahdistukseen ja koetukseen, jotta hänen lunastettu kansansa saisi kulkea »kuivin jaloin» vaikeuksiensa ja murheittensa yli. Sanat »ei niinkuin sinä tahdot, vaan niin kuin minä» olivat tehneet paratiisista autiomaan, mutta Jeesuksen sanat Getsemanessa - »ei mitä minä tahdon, vaan mitä sinä» tekivät autiomaasta paratiisin. »Abba» on arameankielinen tuttavallinen puhuttelusana, isä.

37.Suuressa ahdistuksessaan Jeesus ajatteli myös opetuslapsia. Hän jopa keskeytti rukouksensa nähdäkseen, valvoivatko he. Opetuslasten nukkuminen osoittaa selvästi, että he eivät olleet samastaneet itseään Jeesukseen hänen taistelussaan ja kärsimyksissään. Pietari saa tässä erityisen huomautuksen; hänhän oli lausunut mielipiteensä muita varmemmin (j. 29). Markuksen evankeliumissa Jeesus ei ole käyttänyt opetuslapsesta nimeä Simon jakeen 3:16 tapahtuman jälkeen. Pietarin - tuon kallion - järkkymättömyydestä ei nyt ollut paljonkaan jäljellä.

38.Kiusaus saattoi tulla niin suureksi, että he kieltäisivät pelosta Kristuksen. Jeesus antoi heille oikean lääkkeen kaikenlaisia kiusauksia vastaan - valvoa, jotta ei joutuisi saatanan ja pahojen ihmisten pettämäksi, ja rukoilla apua Jumalalta. Hän ei sanonut, että heidän pitäisi rukoilla hänen puolestaan, vaan itsensä puolesta.

39.Murhe valtasi hänet uudelleen, ehkä entistä voimakkaampana hänen nähtyään opetuslasten nukkuvan. Hän oli aivan yksin. Matteuksen mukaan hän pyysi ensin, että malja voitaisiin ottaa pois häneltä (26:39). Sen jälkeen hän rukoili hyväksyen väistämättömän (26:42). Kun hän sitten rukoili kolmannen kerran (26:44), hän toisti samat sanat, siis vahvisti uudelleen, mihin hän oli halukas alistumaan. Kolmannessa rukouksessa ilmeisesti hävisivät voimakas murhe ja tuska, mutta ei katkera malja. "Sanat" on oikeastaan yksikkömuodossa eikä varsinaisesti tarkoita rukouksen tarkkaa toistamista, vaan sitä, että sillä oli sama sisältö.

40.Silmät olivat unen raskauttamat, raukeat. Niiden ylle oli ikään kuin tullut paino. Opetuslapset olivat siis nyt unisempia kuin alussa. Uni voitti heidän kaikki yrityksensä valvoa ja rukoilla.

41.Käännekohta oli ohi, heidän tappionsa oli täydellinen ja pettäjä oli lähellä. Jeesuksen sanoissa ei ollut katkeruutta, mutta sen sijaan murhetta. Monta kertaa aikaisemmin oli kuultu, että Jeesuksen vihollisten aika ei ollut vielä tullut, mutta nyt se oli käsillä.

42.Heidän ei tarvinnut nousta ja lähteä päästäkseen pakoon, vaan kohtaamaan kavaltaja ja hänen mukanaan olevat. Kun opetuslapsia pyydettiin nousemaan, se viittaa siihen, että he olivat vielä makuulla.

43.Jeesuksen kiinniottajat olivat varustautuneet ikään kuin olisivat pidättämässä mitä vaarallisinta rikollista, vaikka Jeesus ei ollut milloinkaan tehnyt kenellekään pahaa. Yksikään evankelistoista ei sano mitään muista kahdeksasta opetuslapsesta, jotka olivat puutarhan portin luona. Oletettavasti he liittyivät Jeesuksen ja niiden kolmen muun opetuslapsen seuraan, kun Juudas tuli puutarhaan yhdessä Jeesuksen pidättäjien kanssa.

44."Suun antaminen", suuteleminen, on itämailla tavanomainen tervehdys eikä sen tarvitse merkitä rakkautta ja kiintymystä. Puutarhan pimeydessä se oli sovittu merkiksi Jeesuksen erottamiseksi muista. Kaikillahan oli samanlaiset vaatteet, eivätkä sotilaat tunteneet tarkemmin, kuka kukin oli. Juudaksen suudelma oli merkki, joka saisi sotilaat välittömästi toimimaan. Näin Juudas oli tehnyt oman osuutensa, ja sotilaat vastasivat lopusta. Mutta Juudas ei tyytynyt tähän. Hän todella kiirehti heitä pidättämään Jeesuksen. »Ja viekää tarkasti vartioituna pois» saattaa alkutekstin mukaan tarkoittaa, että heidän ei tarvinnut olla levottomia, hän ei yrittäisi päästä pakoon, tai sitten se sanottiin varovaisuussyistä: Viekää hänet tarkasti vartioituna, jotta hän ei pääsisi teiltä pakoon, kuten aikaisemmin oli käynyt (Luuk 4:30).

45.Tässä käytetään hyvin voimakasta sanontaa suutelemisesta "(katefilêsen auton)", »suuteli häntä kiihkeästi». Se ei ollut vain tervehdys, vaan rakastetun henkilön suutelemista. Juudas ei viivytellyt, vaan astui heti hänen luokseen. On epäselvää, tapahtuiko Juudaksen suunantaminen ennen Jeesuksen esittäytymistä vai sen jälkeen (Joh 18:4-9).

46.Johannes (18:12) sanoo heidän sitoneen hänet, mutta Jeesusta myöntyvämpään vankiin he eivät olleet milloinkaan koskeneet. Markus ei mainitse Jeesuksen vastausta Juudakselle suudelman jälkeen (Luuk 22:48; Matt 26:50).

47.Tämä "eräs" oli Pietari (Joh 18:10). Palvelijan nimi oli Malkus. Jeesuksen nuhdellessa ystäväänsä hän paransi vihollisen. Luuk 22:49:n mukaan opetuslapset kysyivät Jeesukselta, pitäisikö heidän ottaa miekat ja puolustaa häntä. Pietari, joka oli toinen miekkaa kantaneista (Luuk "22:38)", ei odottanut vastausta, vaan löi heti.

48.Jeesus ei vastustellut kiinniottamista, vaan sitä tapaa, millä se tapahtui. "Ryöväri" oli aina aseistautunut ja teki vastarintaa kiinni otettaessa. Jeesus antautui niiden käsiin, jotka hänet pidättivät, vaikka he olivat kaatuneet voimattomina maahan hänen edessään heti tullessaan puutarhaan (Joh 18:6).

49.Hän oli esiintynyt avoimesti temppelissä, joka oli koko maan julkisin paikka, ja oli tavannut heidät siellä kasvoista kasvoihin. Jeesuksen pidättämistavan voisi sanoa olleen naurettavan, ellei ajatella tapahtuman järkyttävyyttä ja vakavuutta.

50.Opetuslapset olivat seisseet hänen rinnallaan siihen saakka, kunnes hän ilmaisi sekä sanoin että teoin, että hän ei halunnut tehdä vastarintaa. Tässä toteutui jakeen 27 ennustus. Jeesuksen luo jääminen olisi nyt merkinnyt hänen kohtaloonsa antautumista. Sitä he eivät pystyneet kestämään, ja niinpä he pakenivat. Ei edes Pietari, joka oli voimakkain sanoin vakuuttanut uskollisuuttaan, kyennyt nyt jäämään Jeesuksen rinnalle.

51.On paljon pohdittu, kuka tämä nuorukainen oli - Lasarus, evankelista Markus itse, vai Paavali. Uskottavinta lienee, että hän oli Markus, vaikkakaan sitä ei voi tietää varmasti. Tapaus on mainittu vain tässä evankeliumissa. Jos kysymyksessä oli Markus, hän halusi tällä korostaa sitä, että hänkin oli mukana, kun tämä tapahtui. "Liinavaate (sindèn)" oli intialaista tuontitavaraa, ja kreikankielinen sana on mahdollisesti johdettu sanasta "Indos" (Intia).

52.Tämä osoittaa, että Herran vihamiehet etsivät myös opetuslapsia. Elleivät he olisi paenneet, heidätkin olisi pidätetty. "Alastonna (gymnos)", sanaa käytettiin myös henkilöstä, jolla oli yllään vain alusvaatteet.

Jeesus viedään ylimmäisen papin luo

53.Ylimmäinen pappi oli Kaifas (Matt 26:57). Johannes kertoo (18:13,24) myös tätä ennen tapahtuneesta kuulustelusta Hannaan luona. Kaifas oli ylipappina vuodesta 18 vuoteen 36. Hänen appensa Hannas oli ollut sitä ennen ylimmäisenä pappina (vv. 6-15). Nämä kaksi olivat läheisessä yhteistoiminnassa, ja molemmat asuivat samassa palatsissa.

Pietari ylimmäisen papin pihalla

54.Pietarilla saattoi olla mielessään ajatus Jeesuksen vapauttamisesta voimakeinoin. "Palvelijat (hypêretai)" sanaa käytettiin ensin kaleerilaivan soutajista, sittemmin yleensä jonkun esimiehen alaisista. "Tuli (fès)", oikeastaan tulesta lähtevä valo.

Jeesuksen kuulustelu

55.Neuvostossa oli kauan sitten päätetty, mitä tulisi tapahtumaan, mutta piti olla laillinen syytös, joka tekisi kuolemanrangaistuksen oikeutetuksi. He eivät halunneet murhata häntä. Itse asiassa he eivät olleet tuomareita, vaan syyttäjiä. "Neuvosto" on käännös sanasta "synedrion", 'istunto'. Sanaa käytettiin klassisessa kreikan kielessä mistä tahansa kokouksesta, johon osallistui maistraatin jäseniä, tuomareita tai suurlähettiläitä, jotka neuvottelivat tai päättivät asioista. Tässä tarkoitetaan "sanhedrinia", juutalaisten korkeinta neuvostoa, joka oli Jerusalemissa (Suun neuvosto). Tähän kuului 71 jäsentä -kirjanoppineita, vanhimpia ja ylimmäispapillisen perheen huomattavimpia jäseniä. Ylimmäinen pappi oli neuvoston puheenjohtaja.

56.Mitään aikaisemmista syytöksistä, jotka koskivat sapatin rikkomista, ei kelpuutettu. »Todistuksista» ei ollut puutetta, niitä oli itse asiassa liikaakin! On hyvin mahdollista, että osa näistä todistajista oli lahjottu samalla tavalla kuin Juudaskin. Epäilemättä luultiin, että olisi varsin yksinkertaista muodostaa syytös Jeesusta vastaan, mutta se osoittautuikin vaikeammaksi kuin he olivat kuvitelleet.

57.Näin sanoi kaksi todistajaa (Matt 26:60). Se oli vääristelty niistä Jeesuksen sanoista, jotka hän lausui Joh 2:19:n mukaan: »Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä.» Asiassa täytyi olla vähintään kaksi tai kolme todistajaa, jotta ylipäänsä voitiin langettaa tuomio, 5 Moos 19:15.

60.Jeesuksen vaikeneminen oli ennustettu jo Vt:ssa, Jes 53:7. Vrt. 1 Piet 2:23. Ylimmäisen papin käytös osoittaa hänen olleen ärtynyt. Hän nousi paikaltaan ja alkoi kysellä kärsimättömästi Jeesukselta, eikö tämä halunnut vastata.

61.Sen, joka on täydellisesti antautunut Jumalan tahdon toteuttamiseen, ei tarvitse käyttää sanoja puolustaakseen itseään. Nyt ei myöskään ollut opetuksen aika. Vaikka Jeesus olisikin sanonut jotakin puolustuksekseen tässä tilanteessa, nämä miehet eivät olisi kuunnelleet häntä. He olivat valmistautuneet tuomitsemaan hänet kuolemaan, eikä mikään voinut estää heitä toteuttamasta päätöstään.

62.Nyt oli tullut aika sanoa selvät sanat maan korkeimmalle tuomioistuimelle. Voiman oikealla puolella istuminen tarkoittaa tämän voiman käyttämistä. Jeesus viittaa sekä Ps 110:1:een että Dan 7:13:een, jotka ovat Vt:n tunnettuja Messias-ennustuksia. Sanoihin sisältyi myös ankara varoitus heille siitä, että osat tulisivat eräänä päivänä vaihtumaan. Hän tulee olemaan tuomari, he syytettyjä.

63.Vaatteensa repäiseminen oli vertauskuvallinen toimenpide, joka suoritettiin pilkkaamisesta tuomittavan läsnä ollessa. Ylimmäisellä papilla ei ollut lupaa tehdä sitä yksityisluontoisista syistä (3 Moos 10:6). "Vaatteensa (khitèn)", alusvaatteet, tunika. Vaikka teon piti itse asiassa ilmaista surua, ylipappi tunsi varmaan helpotusta, kun vanki oli itse todistanut syyllisyytensä.

64.He toimivat kuin kiihotuksen alaisina ja tuomitsivat hänet ilman todisteita. Mitään tutkimusta ei asiassa suoritettu. Tuomio langetettiin vastoin normaalia juutalaista oikeuskäytäntöä yöllä. Joosef Arimatialainen ei ollut läsnä tässä tilaisuudessa, koska hän ei ollut heidän kanssaan yhtä mieltä Jeesuksen kuolemaan tuomitsemisesta, Luuk 23:51. Kaikesta päätellen myös Nikodeemus oli poissa. Ehkä näitä ei ollut edes kutsuttu, koska tiedettiin heidän olevan myötämielisiä Jeesukselle.

65.Sylkemällä he ilmaisivat mitä suurinta halveksuntaa ja inhoa. Nämä palvelijat olivat joko temppelinvartijoita tai sotilaita. Jesaja oli ennustanut tällaisesta Messiaan kohtelusta 700 vuotta aikaisemmin, 50:6.

Pietari kieltää Jeesuksen

66.Sanhedrin eli Suuri neuvosto kokoontui rakennuksen yläkerrassa, Pietari oli "alhaalla" piha-alueella. Tytön palvelustehtävässä oleminen näin epätavalliseen vuorokauden aikaan osoittaa vain kysymyksessä olleen erityisen poikkeuksellisen yön. Kaikkialla näissä piireissä vallitsi suuri levottomuus.

67.Ensin hän oli tunnistanut Johanneksen (Joh 18:15), nyt hän tunsi toisen - sinäkin.

68.Pietari kielsi tietävänsä yhtään mitään asiasta. Hän kielsi jopa ymmärtävänsä, mitä tyttö tarkoitti. Jos Pietari olisi saanut tilaisuuden mennä Mestarinsa kanssa tuomittavaksi ja kuolemaan, hän olisi ehkä tehnyt sen rohkeasti, vaikkakin hän pakeni, kun Jeesus otettiin kiinni. Hän olisi kenties kestänyt koetuksen, jos se olisi tullut toisella tavalla. Nyt kaikki tapahtui odottamatta. Paljastui selvästi, että häneltä puuttui jotakin olennaista, nimittäin siveellistä rohkeutta. Sanat "»ja kukko lauloi»" puuttuvat joistakin vanhoista käsikirjoituksista. Kolme kertaa Jeesus oli ennustanut näin tapahtuvan. 1) Ehtoollissalissa, Joh 13:38, ehdottomana tosiasiana - samana päivänä kolme kertaa. 2) Samoin ehtoollissalissa, Luuk 22:34, keskustelun jälkeen juuri ennen kuin he lähtivät huoneesta. 3) Jeesuksen lähdettyä kaupungista juuri ennen kuin he menivät Getsemaneen, Mark 14:30. Kieltäminen edellyttää, että on aikaisemmin osoittanut kuuliaisuutta ja uskollisuutta. Pietarin uskottomuus ilmensi hänen epävarmuuttaan omasta turvallisuudestaan, ja sitä, että hänelle oli tärkeämpää saada ympärillään olevien kuin Herran hyväksyminen.

69.Pietari ei välttynyt uusilta hyökkäyksiltä, vaikka hän vetäytyi piilopaikkaan pihan toiseen osaan. Nyt palvelijatar ei puhunut ainoastaan hänelle, vaan kertoi muillekin, kuka tämä oli. Sanonta "»yksi niistä»" antaa ymmärtää, että Jeesuksen kerrottiin johtavan erityistä kansanliikettä.

 

Sivun alkuun

©2019 Evankeliumi Markuksen mukaan plus selitykset - suntuubi.com