Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Jeesus ruokkii neljätuhatta miestä

 

Markuksen evankeliumin luku 8 alkaa toisella ruokkimisihmeellä. Tällä kertaa alkutilanne sekä lopputilanne poikkeavat edellisen ruokintaihmeen määristä.

 

Markuksen evankeliumi luku 8:

1. Jeesus ruokkii neljätuhatta miestä 

(Rinnakkaispaikka: Matt. 15:32-39) 

 

Niinä päivinä oli jälleen koolla paljon ihmisiä. Kun heillä ei ollut mitään syötävää, Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille: 

2. "Minun käy sääliksi kansaa. Nämä ihmiset ovat olleet luonani jo kolme päivää, eikä heillä ole mitään syötävää. 

3. Jos minä päästän heidät nälissään kotiin, he nääntyvät matkalla, ovathan jotkut heistä tulleet kaukaa."  

4. Opetuslapset vastasivat hänelle: "Mistä kukaan täällä erämaassa voi saada riittävästi leipää näiden ravinnoksi?" 

5. Hän kysyi heiltä: "Montako leipää teillä on?"  He vastasivat: "Seitsemän." 

6. Jeesus käski kansan asettua maahan. Sitten hän otti ne seitsemän leipää, lausui kiitoksen, mursi leivät ja antoi ne opetuslapsilleen kansalle tarjottaviksi. Ja he jakoivat ne kansalle. 

7. Heillä oli myös muutama pikkukala, ja hän siunasi ne ja käski tarjota nekin. 

8. Niin kaikki söivät ja tulivat kylläisiksi, ja tähteeksi jääneitä palasia kerättiin seitsemän korillista. 

9. Heitä oli noin neljätuhatta. Jeesus päästi heidät luotaan 

10. ja astui heti opetuslapsineen veneeseen ja meni Dalmanutan alueelle. 

 

Nuotio 2

Retkiruuan valmistuspaikka Pyhätunturin maastossa.

 

 

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Mark. 8:1 - 10)

 

 

 

Jeesus ruokkii 4000 miestä 

1. "Niinä päivinä" on epämääräinen ilmaisu. Se viittaa samaan ajanjaksoon, josta kerrotaan edellisen luvun lopussa, kun Jeesus oleskeli Dekapolin alueella. Markus ei mainitse tarkasti tapahtuman paikkaa, mutta koska hän on sijoittanut sen tähän yhteyteen, on luultavaa, että Jeesus oli edelleen Gennesaretin järven itäpuolella, Dekapolin alueella. Sana "taas" voi liittyä 7:33:een, mutta myös moniin muihin kohtiin, joissa Markus kertoo suurten kansanjoukkojen liikehtivän Jeesuksen ympärillä (1:33,45; 2:2; 2:13; 3:7-10; 3:20; 4:1; 5:21,31). 

2. Hätä oli nyt suurempi kuin edellisessä tilanteessa, jolloin Jeesus ravitsi suuren joukon leivillä ja kaloilla. Silloin ihmiset olivat olleet hänen luonaan vain muutamia tunteja, tällä kertaa kolme päivää. Edellisellä kerralla (6:34) Jeesus ajatteli enemmän heidän hengellistä hätäänsä. Tässä on kysymys heidän ruumiillisesta hyvinvoinnistaan. Jeesuksen hyväntekeväisyys ei ollut vain hurskaita toivotuksia tai aatteita. Jeesus pani toimeksi. "Käy sääliksi" on peräisin sanasta "splankhna", joka tarkoittaa sisäelimiä, sisuksia, ja tarkoittaa sitä, mitä me ilmaisemme sanalla »sydän». Kolme päivää voidaan mahdollisesti laskea juutalaisten laskutavan mukaan, nimittäin yhdeksi kokonaiseksi sekä sitä edeltävän ja sen jälkeisen päivän osiksi. 

3. Dekapolissa oli kaupunkeja harvemmassa kuin tiheään asutussa Galileassa, jossa edellinen leivän ja kalan ihme tapahtui. "Nääntyvät (eklyè)" 'päästää', 'irrottaa'. Sanaa käytetään esimerkiksi jousen jänteen irrottamisesta. Siitä on johdettu merkitys: 'uupua', 'heikentyä'. "Syömättä" - nälkäisinä, syömättä mitään. Tässä käytetty sana esiintyy ainoastaan tässä jakeessa ja Matteuksen rinnakkaiskohdassa (15:32). 

4. Opetuslapset eivät olleet oppineet paljoa edellisestä ruokkimisihmeestä. He eivät kysyneet ainoastaan miten, vaan mistä. Kuitenkin heidän kanssaan oli hän, joka oli aikaisemmin ruokkinut yli viisituhatta henkeä viidellä leivällä ja kahdella kalasella. Läheisyydessä ei näytä olleen taloja eikä kyliä, kuten Jeesuksen tekemän ensimmäisen ravitsemisihmeen yhteydessä. Nyt oltiin asumattomalla seudulla, eivätkä opetuslapset nähneet mitään mahdollisuutta hankkia ruokaa kaikille näille ihmisille. 

5. Opetuslapset olivat ottaneet mukaansa leipiä itseään varten. Heillä oli myös muutamia pieniä kaloja (j. 7). Se, että opetuslapset ilmoittavat leipien lukumäärän, saa ihmeen näyttämään vieläkin selvemmältä. Tiedettiin varsin hyvin, että käytettävissä olevat ruokavarat olivat sinänsä täysin riittämättömät sellaiselle ihmismäärälle. Jeesus muistutti heille myöhemmin juuri tästä. 

6. Kiitosrukous ei merkitse sitä, että Jeesus olisi ollut epävarma tai että lahja olisi voinut olla odottamaton. Se oli julistus Jeesuksen yhteydestä Isään. Hän kiitti siksi, että tiesi Jumalan haluavan antaa. Kun Jumalaa kiitetään, ei jäädä vaille siunausta. Vain Markus kertoo Jeesuksen siunanneen ruoan kaksi kertaa, ensin leivät ja sitten kalat. "Käski (parangellè)", määrätä, antaa suulliset ohjeet, viittaa tavallisesti ylempiarvoisen henkilön puhumiseen alaiselleen. Sanaa käytettiin erityisesti sotapäälliköstä, joka tarkasti rivistöjä. He istuutuivat maahan, ei vihantaan ruohikkoon, kuten edellisessä tilaisuudessa. Nyt vuosi oli nimittäin jo pidemmällä. Leivät olivat litteitä kaltiaisia. 

8. Ensimmäinen ravitsemisihme saattaa kuvata juutalaisten osallisuutta Jumalan valtakuntaan. Se tapahtui Galileassa. Silloin tämä toinen puhuu siitä, että pakanatkin ravitaan valtakunnan leivällä. Tässä käytetään aivan eri kori-sanaa kuin ensimmäisessä ihmeessä, sanaa "spyris" tai "sfyris". Tämä on paljon suurempi kuin se, jota käytettiin tähteiden keräämiseen edellisellä kerralla. "Spyris"-koria käytettiin esimerkiksi silloin, kun Paavali laskettiin Damaskon muurilta alas, Apt 9:25. Matteus sanoo 4000 miehen lisäksi paikalla olleen myös naisia ja lapsia. Kun Jeesus laski heidät luotansa, se tapahtui varmasti heidän tultuaan ravituiksi myös hengellisessä mielessä. Niiden kolmen päivän aikana, jotka he olivat viettäneet hänen luonaan, oli varmasti tapahtunut paljon, vaikka evankeliumit eivät kerro siitä mitään. 

Fariseukset vaativat merkkiä 

10. Dalmanuta on nykyisin tunnistamaton paikka. Luultavasti se sijaitsi Magdalan läheisyydessä, Matt 15:39. Paikkaa ei ole mainittu muualla Raamatussa. Vene on varmasti sama, joka mainitaan useita kertoja aikaisemmin evankeliumissa (3:9; 4:36; 6:32). Näyttää siltä, että se oli aina valmiina Jeesuksen käyttöön. 

 

Sivun alkuun

©2018 EVANKELIUMI MARKUKSEN MUKAAN - suntuubi.com