Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Kysymys avioerosta

 

Markuksen evankeliumin luku 10 alkaa vakavalla ja meidän aikaa läheisesti koskettavalla tavalla.

Markuksen evankeliumin luku 10:

 

1. Kysymys avioerosta 

(Rinnakkaispaikka: Matt. 19:1-12) 

 

Jeesus lähti sieltä ja tuli Juudean alueelle Jordanin toista puolta. Hänen luokseen kokoontui jälleen paljon ihmisiä, ja tapansa mukaan hän taas opetti heitä. 

2. Hänen luokseen tuli fariseuksia, jotka koetellakseen häntä kysyivät, onko miehen lupa hylätä vaimonsa. 

3. Hän vastasi: "Mitä Mooses on teille säätänyt?"  

4. He sanoivat: "Mooses antoi luvan kirjoittaa erokirjan ja hylätä vaimon." 

5. Niin Jeesus sanoi heille: "Teidän kovasydämisyytenne tähden hän kirjoitti teille tämän säädöksen. 

6. Mutta jo luomakunnan alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. 

7. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, 

8. ja niistä kahdesta tulee yksi liha. Niin heitä ei enää ole kaksi, vaan he ovat yksi liha. 

9. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."  

10. Majapaikassa opetuslapset kysyivät uudelleen häneltä tätä samaa asiaa. 

11. Hän sanoi heille: "Joka hylkää vaimonsa ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen vaimoaan kohtaan. 

12. Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, hänkin tekee aviorikoksen."

 

https://sites.google.com/site/jarmolinne/_/rsrc/1365322468133/kalastajat-uskoivat-kutsujaansa/johannes-kastaja-jeesuksen-edellae-kulkija/23-kysymys-avioerosta/IMG_7642.JPG?height=300&width=400

 

Tämä karu paikka Pyhätunturilla voisi kuvata avioeron tuntoja.

 

 

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Mark. 10:1-12)

 

1. Tämä ei ollut vain tavallinen matka paikasta toiseen, kuten 9:30:ssä. Nyt Jeesus lähti viimeisen kerran Galileasta (Kapernaumista) päättääkseen palvelustehtävänsä ja elämänsä Juudeassa. Hän ei ollut Kapernaumissa enempää kuin yhden päivän (9:33), eikä hän enää palannut kotikaupunkiinsa. Ennen Jeesuksen lähtöä tapahtui paljon, josta Markus ei kuitenkaan kerro. Jae esittää pääpiirteittäin sekä Jeesuksen matkan reitin että sen tapahtumat. Hänen tapansa oli opettaa heitä, kun he tulivat koolle, sillä hän tiesi heidän tarvitsevan sekä hengellistä että ruumiillista apua. Sanat "»ja hän nousi sieltä ja tuli»" ilmaisevat myös kysymyksessä olevan uuden jakson hänen vaelluksessaan kohti ristiä. "»Toista puolta»" tarkoittaa Pereaa. Matteus kirjoittaa (19:2), että Jeesus myös paransi ihmisiä, jotka tulivat paikalle. Hän opetti heitä kaikkia, ei vain valittua joukkoa. Se, että kansaa kokoontui jälleen, ei tarkoita heidän olleen samoja ihmisiä kuin ennen, vaan taas tuli ihmisiä hänen luokseen ja taas hän opetti heitä. 

 

Jeesus puhuu avioerosta 

2. Jeesus ei saanut kauan olla rauhassa. Fariseukset ottivat puheeksi kysymyksen, joka oli hyvin ajankohtainen tuohon aikaan. Vallalla oli kaksi käsitystä avioerosta. Niitä edustivat juutalaiset teologit Hillel ja Shammai. Ks. Matt 5:31. Eroamisen laillisuudesta olivat fariseukset ja kirjanoppineet sekä suurin osa kansaa yhtä mieltä. Ero ei ollut ongelma, koska sitä pidettiin sallittuna 5 Moos 24:1:n mukaisesti. Väittelyä herätti sanonnan »sentähden, että mies on tavannut hänessä jotakin häpeällistä», tulkinta. Tämä oli syy, jonka mukaan ero myönnettiin, ja juuri tässä kohdassa pääsuuntaukset erosivat toisistaan. Nämä fariseukset eivät kysyneet saadakseen tietää, vaan saattaakseen hänet huonoon maineeseen kysymyksellään. Syntyisi väittelyä, vastaisipa hän siihen myönteisesti tai kielteisesti. Itse kysymyksessä ei oikeastaan ollut mitään väärää, mutta sen esittämisen vaikuttimet olivat väärät. 

3. Jeesus vastasi sanomalla, että ensinnäkin kysymykseen saatiin vastaus Mooseksen laista. Hän kunnioitti itseään edeltäneitä opettajia. Jeesus ei siis ottanut huomioon juutalaista laintulkintaa tässä kysymyksessä, vaan vetosi suoraan lakiin. 

4. Fariseusten lainatessa 5 Moos 24:1:n sanoja vastaus koski poikkeustapausta ja myönnytystä. Erokirjan tarkoitus oli antaa vaimolle tietynlainen suoja. 

5. Jeesuksen vastaus osoittaa, että Vanhan testamentin säädökset eivät aina ilmaisseet jumalallista ihannetta. Toisinaan ne olivat määräyksiä, joita Jumala salli, jotta vältyttäisiin pahimmalta. Juutalaiset tahtoivat kernaasti pitää avioeron mahdollisuuden etuoikeutenaan, mutta Jeesus ei ajatellut niin. Mooses oli tehnyt kaiken voitavansa, jotta avioeroja ei olisi. 5 Moos 24:1 sallii, mutta ei suinkaan oikeuta eikä hyväksy avioeroa. Jumala salli pienemmän pahan, jotta varjelluttaisiin suuremmalta, mutta tätä myönnytystä oli mieluimmin pidätyttävä käyttämästä. Kova sydän tarkoittaa, ettei ole vilpitöntä halua taipua Jumalan tahtoon. 

6. Jeesus siirtyi Mooseksen laista alkuperäiseen tilaan, luomiseen. Ks. 1 Moos 1:27 ja 2:24. 

7. Mies ja vaimo ovat läheisemmät toisilleen kuin vanhemmat ja lapset. "Liittyköön (proskollaè)", olla kiinteästi liimattu johonkin, pysyä aivan lähellä. 

8. Tässä tarkoitetaan sukupuoliyhteyttä, joka yhdistää aviopuolisot, tekee heidät yhdeksi. Jeesus pitää aviopuolisoita samanarvoisina ja ilmaisee samalla myös vastalauseensa sille yhteiskunnallisesti alhaiselle asemalle, joka naisella oli juutalaisessakin yhteiskunnassa. 

9. Jumala yhdistää, koska säädös on hänen. Hän on määrännyt, että näin tulee olla. Avioero sen sijaan on inhimillinen ilmiö, eikä inhimillinen saa syrjäyttää jumalallista. Jeesus perusteli avioliiton pyhyyden Jumalan omalla arvovallalla. Inhimillinen itsekkyys ja oma tahto tulevat aina olemaan avioliiton uhkana, ja avioero tulee aina olemaan jumalallisen säädöksen vastakohta. Se on avioliiton olemuksen ja luonteen vastainen, ja myös sen saaman jumalallisen vahvistuksen vastainen. Avioero merkitsee sen sinetin rikkomista, johon Jumala itse on painanut leimansa. 

10. Matteuksesta näkyy, että nämäkin sanat oli osoitettu fariseuksille. Sisällä talossa Jeesus toisti ne opetuslapsille. 

11. Mies ei tee huorin eroamalla vaimostaan, vaan avioitumalla uudestaan. Tämä on uskottomuutta sitä naista kohtaan, jonka kanssa hän ensin oli naimisissa, ja ristiriidassa tämän oikeuksien ja pyyteiden kanssa. Käyttämällä sanaa »huorin» (oikeastaan 'tekee aviorikoksen') Jeesus johdattaa opetuslasten ajatukset Jumalan ehdottomiin käskyihin (2 Moos 20:14), ja asia tulee heti vieläkin vakavammaksi. 

12. Tämä on yksi niistä harvoista viitteistä, joissa puhutaan naisen mahdollisuudesta erota miehestä. Rooman lain mukaan naisella oli tällainen oikeus, mutta juutalaiset eivät sitä hyväksyneet. Tämä tieto on ainoastaan Markuksella. 

 

Sivun alkuun

©2018 EVANKELIUMI MARKUKSEN MUKAAN - suntuubi.com