Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin

 

Markuksen evankeliumin luku 11 alkaa otsikolla;

 

Jeesuksen toiminta Jerusalemissa 

 

1. Jeesus ratsastaa Jerusalemiin 

(Rinnakkaispaikat: Matt. 21:1-11; Luuk. 19:28-40; Joh. 12:12-19) 

 

Kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Beetfageen ja Betaniaan Öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan 

2. ja sanoi heille: "Menkää edessänne olevaan kylään. Heti kun tulette sinne, te löydätte kiinni sidotun varsan, jonka selässä yksikään ihminen ei ole vielä istunut. Päästäkää se irti ja tuokaa tänne. 

3. Jos joku kysyy teiltä, miksi te niin teette, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä mutta lähettää sen pian takaisin."  

4. He menivät ja löysivät varsan, joka oli kujalla sidottuna oven eteen, ja alkoivat päästää sitä irti. 

5. Jotkut paikalla olevista sanoivat heille: "Mitä te teette, miksi päästätte varsan?" 

6. Opetuslapset vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja heidän annettiin mennä. 

7. He toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen päälle, ja hän istuutui sen selkään. 

8. Monet levittivät tielle vaatteitaan, toiset taas lehviä, joita he katkoivat kedolta. 

9. Ja ne, jotka kulkivat hänen edellään ja jäljessään, huusivat: 

        "Hoosianna! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä! 

10.     Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka tulee! Hoosianna korkeuksissa!" 

11. Niin Jeesus saapui Jerusalemiin ja meni temppeliin. Katseltuaan kaikkea hän lähti niiden kahdentoista kanssa Betaniaan, koska oli jo myöhä. 

 

 

https://sites.google.com/site/jarmolinne/_/rsrc/1367088751017/kalastajat-uskoivat-kutsujaansa/johannes-kastaja-jeesuksen-edellae-kulkija/30-jeesus-ratsastaa-jerusalemiin/Muuri%20ja%20portti.JPG?height=177&width=400Kuvassa Jerusalemin muuri ja kultainen portti, joka on vielä umpeen muurattuna, mutta tulee aika, jolloin Jeesus saapuu tästä portista Jerusalemiin Kuningasten Kuninkaana.

 

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Mark. 11:1-11)

 

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin 

1. Jeesus oli viimeistä kertaa matkalla Jerusalemiin. Hän tuli kaupunkiin Messiaana. Joh 12:1:n mukaan Jeesus saapui ensin Betaniaan, jossa hän yöpyi. Tässä mainitut paikat ovat siinä järjestyksessä, kuin ne olivat matkalla Jerusalemista Jerikoon. Beetfage (viikunoiden talo) on täysin tuntematon nykyiseltä sijainniltaan. Kaupunki on mainittu Talmudissa ja se lienee ollut yksi Jerusalemia ympäröivän sapattivyöhykkeen paikkakunnista. Perimätieto sijoittaa sen Öljymäen länsirinteelle. Betania oli parin kilometrin päässä Jerusalemista (Joh 11:18) Jerikon ja Jerusalemin välisellä tiellä Öljymäen itäpuolella. Betania merkitsee 'taatelihuone'. Markus ei ole aiemmin maininnut näitä kaupunkeja. Ei tiedetä, ketkä nämä kaksi opetuslasta olivat, mutta mahdollisesti toinen heistä oli Pietari.Markuksen evankeliumi on erityisesti Pietarin evankeliumi, ja tästä kertomuksesta löytyy koko joukko yksityiskohtia, jotka vain silminnäkijä on saattanut panna merkille. Ks. Matt 21:1 s. 

2. On vaikea sanoa, oliko kylä Beetfage vai Betania, mutta koska se oli lähellä »Öljymäen rinnettä», se voi tarkoittaa Betaniaa (Luuk 19:37). Sanat ovat esimerkki Jeesuksen yliluonnollisesta kyvystä tietää tulevia tapahtumia. Sen olettamuksen tueksi, että kysymyksessä oli Beetfage, mainitaan Matt 21:1-2, mutta näistä jakeista ei käy selvästi ilmi, että se oli juuri tämä kaupunki. Nuo kaksi kaupunkia olivat varmasti lähellä toisiaan. Se, että heidän piti mennä kaupunkiin, voi merkitä sitä, että maantie ei kulkenut sen läpi. 

3. Omistajat olivat varmaankin Jeesuksen ystäviä. Tämä on ainoa kerta, kun Raamatussa sanotaan Jeesuksen tarvinneen eläintä, ja silloin kysymyksessä oli halveksittu eläin. Tämä on myös ainoa kerta, kun Jeesusta kuvataan nimellä »Herra», jota hänestä käytettiin ylösnousemuksen jälkeen. Matt 21:2:n mukaan sidottuna oli kaksi eläintä, aasintamma ja varsa. Markus mainitsee vain varsan, koska nimenomaan sillä oli tässä yhteydessä merkitystä. Jeesus ratsastaisi varsalla, jolla kukaan ei ollut vielä ratsastanut. 

4. Tämä on Markukselle ominainen yksityiskohta. "Amfodos" tarkoittaa tietä, joka kulkee torin tai korttelin ympäri. 

5. Varsa oli selvästikin juuri sidottu siihen, ja omistajat (Luuk 19:33) seisoivat lähettyvillä kadulla puhelemassa jonkun kanssa. 

6. Miehet ymmärsivät voivansa luottaa Jeesukseen. He olivat Jeesuksen ystäviä ja tiesivät varmasti, mitä oli tapahtunut Betaniassa Lasarukselle. Ihmisiä tuli pitkienkin matkojen päästä katsomaan häntä (Joh 12:11,18), joten luonnollisesti paikkakuntalaiset tunsivat tapahtuman. Heillä ei ollut mitään Jeesuksen toivomusta vastaan. He olivat luultavasti vain iloisia saadessaan auttaa häntä. 

7. Päällysvaatteet saivat toimia Messias-kuninkaan satulana. 

8. Viittojen levittäminen tielle ilmaisi välitöntä, itsestään syntynyttä palvontaa, kunnioitusta, jota kuningas saa osakseen. Vrt. 2 Kun 9:12 s. Öljymäki kasvoi siihen aikaan puita. Johannes mainitsee (12:13) heidän ottaneen palmun lehviä ja lähteneen häntä vastaan. Tässä tilanteessa monet tunsivat samoin kuin opetuslapset. Vaatteiden levittäminen pölyiselle tielle oli myös alamaisuuden ilmaus. 

9. Rukouksen sanat on saatu Ps 118:26:sta. "Hoosianna" 'oi pelasta' oli sana, jota käytettiin puhuteltaessa ketä tahansa pyhiinvaeltajaa, joka tuli Jerusalemiin juhlille. On mahdollista, että se alun perin oli vankien pyyntö päästä vapaaksi. Psalminkohtaa laulettiin sekä pääsiäisenä että lehtimajanjuhlan aikaan. Sanat voitiin osoittaa joko kuninkaalle tai suoraan Jumalalle (Ps 20:10). Matt 21:9:n mukaan hoosianna-huuto kaikuu »Daavidin pojalle», se on rukous hänelle, jota pidettiin tulevana Messiaana. Se ilmaisee mahdollisesti kansan rukouksen, että odotettu Messias nyt tulisi. He iloitsivat sekä tulevasta kuninkaasta (Luuk ja Joh) että tulevasta valtakunnasta. Kuningas ja valtakunta seuraavat toisiaan, eikä evankelistojen kertomuksissa ole ristiriitaisuutta. Israel oli saanut lupauksen sekä Messiaasta, kuninkaastaan, että valtakunnastaan. Sekä Matteus että Markus mainitsevat kaksi ihmisjoukkoa. Johannes ilmaisee tämän vielä selvemmin. Toinen joukko oli kokoontunut Betaniassa, kun taas toinen lähti häntä vastaan Jerusalemista. 

11. Vain Markus kertoo tästä kärsimyshistorian valmistelevasta tapahtumasta. Jeesus katseli entistä vakavampiin ajatuksiin syventyneenä koko temppeliä pihoineen ja lisärakennuksineen. 

 

Sivun alkuun

©2018 EVANKELIUMI MARKUKSEN MUKAAN - suntuubi.com