Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Vertaus viinitarhan vuokraajista

 

Markuksen evankeliumin luku 12. alkaa vertauksella viinitarhan vuokraajasta.

Kertomus on tarkoitteu myös meille ja siksi sen selitys on syytä lukea tarkkaan.

 

1. Vertaus viinitarhan vuokraajista 

(Rinnakkaispaikat: Matt. 21:33-46; Luuk. 20:9-19) 

 

Jeesus alkoi puhua heille vertauksin: "Mies istutti viinitarhan ja ympäröi sen aidalla, koversi kallioon viinikuurnan ja rakensi tornin. Sitten hän vuokrasi sen viljelijöille ja matkusti ulkomaille. 

2. Aikanaan hän lähetti palvelijan viljelijöiden luo perimään heiltä viinitarhan hedelmiä. 

3. Mutta he ottivat palvelijan kiinni, pieksivät hänet ja lähettivät tyhjin käsin pois. 

4. Isäntä lähetti heidän luokseen toisen palvelijan. Tätä he löivät päähän ja häpäisivät. 

5. Hän lähetti taas yhden, ja hänet he tappoivat. Vielä hän lähetti paljon muita; toiset heistä piestiin, toiset tapettiin. 

6. Jäljellä oli vielä yksi, hänen rakas poikansa. Tämän hän lähetti viimeiseksi heidän luokseen sanoen: 'Minun poikaani he kavahtavat.' 

7. Mutta viljelijät puhuivat keskenään: 'Tämä on perillinen. Tulkaa, tapetaan hänet, niin perintö on meidän.' 

8. He ottivat hänet kiinni, tappoivat ja heittivät ulos viinitarhasta. 

9. Mitä viinitarhan omistaja nyt tekee? Hän tulee ja tuhoaa viljelijät ja antaa viinitarhan muille. 

10. Ettekö ole lukeneet tätä raamatunkohtaa: 

        'Siitä kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut huippukivi(18) . 

11.     Herralta tämä on tullut, ja se on ihmeellinen meidän silmissämme'?"  

12. Silloin he olisivat halunneet ottaa Jeesuksen kiinni, sillä he ymmärsivät, että hän oli puhunut tämän vertauksen heistä. Mutta koska he pelkäsivät kansaa, he jättivät hänet ja lähtivät pois.

 

Israel

 

Israelin maisemissa.

 

 

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Mark. 12:1-12)

 

 

1. Nämä Jeesuksen sanat on osoitettu erityisesti fariseuksille ja kirjanoppineille, mutta hän puhui kansan kuullen. Markus käyttää monikkomuotoa "vertauksilla", mutta kertoo itse vain yhden. Hän tarkoittaa Jeesuksen puhetapaa, joka oli kuvallinen. Jeesus oli jonkin aikaa puhunut avoimesti käyttämättä vertausta. Tähän oli syynä se, että hänen piti ennen kaikkea opettaa opetuslapsiaan. Kansalle hän puhui mieluimmin vertauksilla. Nyt hän käytti jälleen tätä menetelmää. Vertaus muistuttaa Jes 5:1-7:ssa esitettyä kertomusta, ja samoin kuin se, tämäkin puhuu Israelista Jumalan viinitarhana. Siitä käyvät esiin Israelin etuoikeus ja vastuu, samoin Kristuksen erityisasema Poikana, joka tiesi, että hänen olisi kuoltava ja joka tiesi myös lopullisen voittonsa, samoin Isän suuri rakkaus, hänen kärsivällisyytensä ja oikeudenmukaisuutensa. Kolme puuta: viinipuu, öljypuu ja viikunapuu kuvaavat Raamatussa Israelia. Kansa oli kerran hedelmällinen viinipuu, sitten se epäuskossa Jumalan tiestä luopuessaan muuttui kuin kuihtuneeksi viikunapuuksi, mutta se tulee vielä kukoistamaan kuin öljypuu. Aita oli yleensä kivistä ladottu tai muurattu. Tornia käytettiin sekä vartiointiin että varastona. Viinikuurna, kourumainen allas, jossa mehu erotetaan rypäleistä, voi olla hakattu kallioon. Viinitarhureilla kuvataan fariseuksia ja kirjanoppineita, ylipäänsä kansan uskonnollisia johtajia. Luukas (20:9) huomauttaa, että mies lähti pois pitkäksi ajaksi. 

2. Mainitut palvelijat ovat profeettoja, jotka Jumala lähetti Israelille, mutta joita ei otettu vastaan, kuten Jesaja, Jeremia ja monet muut. "»Kun aika tuli»", viininkorjuun aika neljäntenä vuonna istuttamisen jälkeen (3 Moos 19:23-25), mutta koska tämä viinitarha oli varustettu viinikuurnalla, »aika» saattoi tässä olla milloin tahansa rypäleiden poimimisen jälkeen. 

3. Tavallisesti myönnettiin, että esi-isät olivat kohdelleet profeettoja huonosti (Matt 23:30). Sen ei kuitenkaan katsottu saattaneen huonoon valoon nykyajan ihmisiä. "Löivät (derè)" alkuperäinen merkitys 'nylkeä', sittemmin 'lyödä kovaa'. 

 

5. Kukaan tavallinen omistaja ei olisi jatkanut palvelijoiden lähettämistä sellaisen kohtelun jälkeen. Tässä kuvattu ylittää kaikki muut kärsivällisyydessä. Miten Israel oli ottanut vastaan Jumalan sille lähettämät palvelijat, profeetat ja muut Herran sanoman julistajat, kuvataan Hebr 11:36-37:ssa. Esimerkkeinä voidaan mainita Miika (1 Kun 22), Jeremia (Jer 37) ja Sakarja (2 Aik 24). 

6. Kuvaannollinen esitystapa selitti itse itsensä Jeesuksen opettaessa. Poika oli Jeesus itse. Hänet lähetettiin samalla tavalla kuin vertauksen palvelijat. Tässä suhteessa Jumalan Poika on lähettiläidensä kaltainen, mutta he olivat kuitenkin vain orjia, kun taas hän oli "»minun Poikani»". Pojan lähettäminen viimeisenä korostaa, että viinitarhureiden asema, ja laajemmassa merkityksessä koko kansan asema, määräytyi sen mukaan, miten he suhtautuivat häneen. Isä rakasti poikaansa, ja luulisi, että hänen rakastamansa saisi osakseen muiltakin kunnioitusta ja rakkautta, mutta niin ei käynyt. Hän ei ollut yksi viinitarhaan lähetetyistä palvelijoista, vaan ainoa poika ja perillinen. Hänellä oli isänsä täydelliset valtuudet. Vertaus osoittaa, että omistaja toimi turhin toivein, valmiina uskomaan toisista hyvää niin kuin Jumalakin näyttää toimivan maailmassa. "Rakas" on tässä "agapêtos", sanasta "agapaè ", joka on voimakkain Uuden testamentin rakastamista tarkoittava sana. Se sisältää rakkauden, joka ei aseta rajoja, ja joka on olemukseltaan uhrautuvainen. Viinitarhan herran täytyi pitää palvelijoitaan vihollisina sen kohtelun tähden, jota hänen lähettiläänsä olivat saaneet osakseen. Kuitenkin hän lähetti heidän luokseen oman poikansa. Jumala rakasti Poikaansa, mutta hän rakasti myös maailmaa, niin että hän antoi ainoan Poikansa, Joh 3:16. 

7. Tuntuu mielettömältä, että he tiesivät, kuka hän oli ja luulivat kuitenkin voittavansa jotakin riistämällä häneltä hänen oikeutensa. Mutta niin ihminen on toiminut aina alusta alkaen. Perintö oli itse asiassa heidän, mutta tappamalla pojan he jättivät itsensä osattomiksi siitä. He yliarvioivat Jumalan pitkämielisyyden. Juuri siksi, että hän oli poika ja perillinen, he vihasivat häntä. He eivät sietäneet sitä, että viinitarhan herralla oli poika ja perillinen, vaikka heidän oli määrä jakaa perintö hänen kanssaan. 

8. Tämä oli profeetallista puhetta, ja se täyttyi muutamien päivien kuluttua. He, jotka aloittivat lyömällä palvelijaa, surmasivat lopulta pojan. 

9. Viinitarha ei saa tuhoutua yhdessä viinitarhureiden kanssa. Se voi kantaa edelleen hedelmää, jos sitä hoidetaan oikealla tavalla. Tässä näkyy ennustus Jerusalemin hävityksestä ja juutalaisten hajaannuksesta. Jakeesta 7 alkaen vertaus on profeetallinen. Ensin siinä kuvataan Jeesuksen kärsimistä ja kuolemaa ristillä, kun hänen oma kansansa hylkäsi hänet Messiaana. Sen jälkeen tätä kansaa kohtaa tuomio. Viinitarhan antaminen muille osoittaa Israelin etuoikeuksien siirtyvän pakanoille, Matt 21:43. Matt 21:41:n mukaan Jeesus sai tämän vastauksen ylipapeilta ja kirjanoppineilta. 

10. Kysymys on asetettu niin, että odotettavissa on myönteinen vastaus tähän vertaukseen toisen vertauksen sisällä. Lainaus on Ps 118:22-23:sta. "Hylkäsivät (apodokimadzè)", hylätty tutkimuksen ja annettujen perusteiden nojalla. Rakentajat olivat alan asiantuntijoita ja heidän olisi pitänyt tietää paremmin, mutta he erehtyivät katkerasti hylätessään rakennuksen tärkeimmän kiven. Mutta Herra tarttuu itse asioihin, ja hän suorittaa rakennustyön loppuun. Tässä kuvataan Jumalan Pojan lopullista riemuvoittoa ja korotusta. 

12. "He" ei tarkoita kansaa, vaan uskonnollisia johtajia. Heidän pyrkimyksensä ei sisältänyt ainoastaan halua tehdä niin, vaan he ryhtyivät määrätietoiseen suunnitteluun. Tämä on toinen kerta, kun he olisivat halunneet pidättää Jeesuksen temppelissä. Ks. 11:18. 

 

Sivun alkuun

©2018 EVANKELIUMI MARKUKSEN MUKAAN - suntuubi.com