Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Kysymys tärkeimmästä käskystä

 

Elämän ohjeet sinua ja minua varten. 

Näillä ohjeilla selviää elämän läpi.

 

Markuksen evankeliumin luku 12:

28. Kysymys tärkeimmästä käskystä 

(Rinnakkaispaikat: Matt. 22:34-40; Luuk. 10:25-28) 

 

Muuan kirjanoppinut oli kuullut heidän väittelynsä ja havainnut Jeesuksen vastanneen hyvin. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi häneltä: "Mikä on tärkein kaikista käskyistä?" 

29. Jeesus vastasi: 

 

"Ensimmäinen on tämä: 

'Kuule, Israel, Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. 

30. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi ja kaikella voimallasi.' 

 

31. Toinen on tämä: 

'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.' Ei ole näitä suurempaa käskyä."  

32. Kirjanoppinut sanoi hänelle: "Oikein, opettaja, sinä sanoit totuuden, että Jumala on yksi ja ettei ole ketään muuta kuin hän. 

33. Ja se, että rakastaa häntä kaikesta sydämestään ja kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja teurasuhrit." 

34. Nähdessään hänen vastaavan viisaasti Jeesus sanoi: "Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta."  Eikä kukaan enää rohjennut kysyä Jeesukselta mitään.

 

 

https://sites.google.com/site/jarmolinne/_/rsrc/1383688395463/kalastajat-uskoivat-kutsujaansa/johannes-kastaja-jeesuksen-edellae-kulkija/39-kysymys-taerkeimmaestae-kaeskystae/Kivi.JPG?height=300&width=400

Mielenkiintoinen kivi Pyhätunturin alueella.

 

 

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Mark. 12:27-34)

 

 

 

27. Kuolema ei ole olotila, vaan eräs kehitysvaihe. Me puhumme kuolleista, mutta heitä ei oikeastaan ole - on vain ihmisiä, jotka ovat kuolleet. 

 

Suurin käsky 

28. Tämä kirjanoppinut oli fariseus, Matt 22:34 s. Jeesuksen vastaus vaikutti häneen kiehtovasti. Jeesuksen näkemys oli tässä sama kuin fariseusten. Näyttää siltä, että tämä mies oli rehellinen. Hänen kysymyksensä koski lain tärkeintä käskyä. Tämä kirjanoppinut ei tosin kuulunut niiden joukkoon, jotka Jeesus tuomitsi jakeissa 38-40. Kysymyksestä väiteltiin usein kirjanoppineiden piirissä. Kiistan aiheena oli, voitiinko lain 613 käskyä ja kieltoa muotoilla yhdeksi kokonaisuudeksi. Hillel oli sanonut: »Mitä itse inhoat, älä tee sitä lähimmäisellesi. Tämä on koko laki. Muu on sen selitystä. Mene ja opeta.» 

29. Hillelin selitys kysymykseen lain suurimmasta käskystä (j. 28) vastasi Jeesuksen oppia (Matt 7:12), mutta Jeesus antoi miehelle toisen, seikkaperäisemmän tulkinnan. Jeesus ei kannattanut kirjanoppineiden perimätietoa, vaan kirjoitettua lakia (5 Moos 6:4-5). Jokaisen juutalaisen velvollisuus oli lausua nämä uskontunnustuksen sanat aamuin illoin. 

30. Ihminen voi pelätä jotakin asiaa, toivoa jotakin ja iloita jostakin, mutta vain persoonaa, Jumalaa ja ihmistä voi rakastaa. Kyseistä 5. Mooseksen kirjan kohtaa on kutsuttu kymmenen käskyn tiivistelmäksi, koska se esittää niistä yhteenvedon. Se osoittaa kutsumuksen Jumalan tottelemiseen perustuvan oikeastaan Jumalan omaan olemukseen. Jumalallisen rakkauden "(agapê)" tulee olla vaikuttimena henkilössä, joka tahtoo pitää Jumalan käskyt. Vrt. 1 Sam 15:22; Hoos 6:6. 

31. Jeesuksen sanat tässä ovat Septuaginta-käännöksestä 3 Moos 19:18. 

32.Vain Markus mainitsee kirjanoppineen tunnustuksen. Hän ei ollut vihollinen, joka olisi vastustanut monien muiden fariseusten lailla, vaan otti vastaan ojennuksen. Kun kirjanoppinut sanoo Jeesusta »opettajaksi» "(didaskalos)", tämä osoittaa hänen todella pitäneen häntä opettajana. 

33. Uhrien mainitseminen tässä yhteydessä osoittaa, että ne asetettiin helposti kaiken muun edelle. Se, mitä hän sanoo suhteesta Jumalaan ja lähimmäiseen, on laki, joka on voimassa kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa, vaikka juutalaisten niin tarkoin noudattama pyhien toimitusten laki kumottiin Jeesuksen täyttäessä sen, Ef 2:15. 

34. Ei tiedetä, jatkoiko tämä mies vielä edistymistään uskon tiellä, mutta hänen osoittaessaan oppimishalua Jeesus mielellään opetti häntä. Jeesus ei sijoittanut häntä ilman muuta Jumalan valtakuntaan, vaan sitä lähelle. Tähän valtakuntaan ei tulla itsestään, vaikka pystyisi antamaan järkeviä vastauksia ja osoittaisi kykyä ottaa vastaan Jeesuksen opetusta. Jumalan valtakuntaan pääsemisen edellytyksenä on parannus ja uudestisyntyminen (Joh 3:5). Tällä kirjanoppineelle oli vielä paljon opittavaa näistä asioista. Papit, kirjanoppineet, fariseukset, herodilaiset ja saddukeukset olivat kaikki tulleet Jeesuksen luo, ja hän vaiensi heidät kaikki. Nyt kysyjänä oli Jeesus (j. 35). 

 

Sivun alkuun

©2018 EVANKELIUMI MARKUKSEN MUKAAN - suntuubi.com