Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Temppelin hävitys

 

Markuksen evankeliumin luvussa 13. Jeesus puhuu tulevista tapahtumista

Jeesus valottaa tulevia asioita lähitulevaisuuteen sekä meidän aikakauteen asti.

Aluksi käsitellään lähitulevaisuus, joka toteutui neljän vuosikymmenen kuluttua Jeesuksen puheista.

 

Temppelin hävitys, jakeet 1-2:

(Rinnakkaispaikat: Matt. 24:1,2; Luuk. 21:5,6) 

 

Jeesuksen tullessa ulos temppelistä eräs hänen opetuslapsistaan sanoi hänelle: "Opettaja, katso, millaiset kivet ja millaiset rakennukset!" 

Jeesus vastasi: "Sinä näet nämä suuret rakennukset. Niistä ei jää kiveä kiven päälle, vaan kaikki revitään maahan."  

 

Seuraavaksi siirrytään tuleviin aikoihin. Omana näkemyksenäni voin todeta, että me elämme juuri näitä aikoja.

 

Lopun merkkejä, jakeet 3-13 

(Rinnakkaispaikat: Matt. 24:3-14; Luuk. 21:7-19) 

 

Kun Jeesus istui Öljymäellä temppeliä vastapäätä, kysyivät Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas häneltä heidän ollessaan keskenään: 

4. "Sano meille, milloin se tapahtuu. Mikä on merkkinä siitä, että kaikki tämä alkaa toteutua?" 

5. Niin Jeesus rupesi puhumaan heille: "Varokaa, ettei kukaan eksytä teitä. 

6. Monet tulevat minun nimessäni ja sanovat: 'Minä se olen', ja he eksyttävät monia. 

7. Kun kuulette sodan ääniä ja sanomia sodista, älkää pelästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu. 

8. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Monin paikoin tulee maanjäristyksiä ja on nälänhätää. Tämä on synnytystuskien alkua. 

9. Olkaa varuillanne. Teidät luovutetaan oikeuden eteen ja teitä piestään synagogissa. Teidät viedään maaherrojen ja kuninkaiden eteen minun takiani, todistukseksi heille. 

10. Mutta ensin on evankeliumi julistettava kaikille kansoille. 

11. Kun teitä viedään luovutettaviksi oikeuden eteen, älkää edeltäpäin huolehtiko, mitä puhuisitte. Puhukaa, mitä teille sinä hetkenä annetaan, sillä ette te itse puhu vaan Pyhä Henki. 

12. Veli luovuttaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman. 

13. Te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu."  

 

https://sites.google.com/site/jarmolinne/_/rsrc/1384291789722/kalastajat-uskoivat-kutsujaansa/johannes-kastaja-jeesuksen-edellae-kulkija/41-temppelin-haevitys/018%20%E2%80%93%20Kopio.JPG?height=240&width=320

Jerusalemin muuri Kultaisen portin luota

 

Selitykset antavat meille käsityksen tapahtumien kulusta.

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Mark. 13:1-13)

 

1. Emme tiedä, kuka opetuslapsista tämän sanoi, mutta hän puhui kaikkien puolesta, Matt 24:1. Huudahdus ei johdu siitä, että hän olisi vasta nyt nähnyt nämä rakennukset, vaan se oli luonnollinen ja vilpitön ihailun ilmaus. Temppeli luettiin silloin kuuluvaksi myös maailman ihmeiden joukkoon. Sen rakentamisen aloitti Herodes v. 20-19 eKr., eikä se ollut vieläkään valmis. Se sijaitsi Moorian vuoren huipulla ja oli tehty valkoisesta marmorista. Kivet olivat suuria ja raskaita, kukin painoi yli 100 tonnia. Opetuslapset olivat kiinnostuneempia suurista kivistä kuin lesken rovosta. Se hävitys, joka tuhosi muutamia suurimpia temppeleitä Egyptissä ja muissa Lähi-Idän maissa, ei ollut läheskään niin täydellinen kuin se, joka kohtasi Jerusalemin temppeliä. Roomalaisten kymmenes legioona tuhosi tämän loisteliaan rakennuksen maan tasalle ja teki sen niin perusteellisesti, että juutalainen historiankirjoittaja Josefus sanoo: »Kukaan kaupunkiin tulija ei voi uskoa, että se olisi koskaan ollut asuttu.» 

 

Jeesuksen eskatologinen puhe 

Tällä kertaa Jeesus ei lähtenyt temppelistä vain yöpyäkseen Betaniassa. Hän jätti sen lopullisesti odottamaan tuomiotaan. 

2. Jeesukseen ei tehnyt vaikutusta Pyhän kaupungin suuruus ja loisto. Hän puhui täydellisestä hävityksestä, joka toteutui vuonna 70. 

3. Öljymäeltä saattoi helposti nähdä temppelialueelle. Vain Markus mainitsee tässä tilanteessa mukana olleiden neljän apostolin nimet. Nämä kaksi veljesparia olivat ensimmäiset, jotka Jeesus kutsui opetuslapsikseen. 

4. Heidän kysymyksensä koski temppelin hävitystä, mutta Jeesuksen opetus ulottui paljon tätä tapahtumaa pidemmälle. Samalla, kun hän kertoi heille jokseenkin lähellä olevista tapahtumista, hän ennusti myös omasta tulemuksestaan ja lopun ajasta. 

5. Opetuslasten tuli jatkuvasti olla varuillaan eksytysten johdosta. Näidenkin miesten, jotka olivat saaneet jatkuvaa opetusta ja olleet Jeesuksen seurassa muutaman vuoden ajan, piti valvoa. 

6. Vääriä Messias-hahmoja on sukeltanut esiin kaikkina aikoina. Ennen Jerusalemin hävitystä heitä oli suuri joukko, ja Jeesuksen tulemusta edeltävälle lopun ajalle on ominaista sama ilmiö. Nämä messiaat tulevat Jeesuksen sanojen mukaan menestymään, mutta suosio ei ole todiste siitä, että he olisivat oikeita. 

7. Sodat eivät sinänsä ole merkki Jeesuksen tarkoittamista tapahtumista, koska niitä on käyty aina. Niistä ei kuitenkaan saanut hämmentyä. Niiden noin 40 vuoden aikana, jotka kuluivat näistä Jeesuksen sanoista Jerusalemin tuhoon, oli Pyhässä maassa oikeastaan koko ajan levottomuuksia. Kapinat ja alituiset selkkaukset roomalaisten kanssa lopulta johtivatkin suureen juutalaissotaan. 

8. Kuten lapsen synnyttämisessäkin, tuska on yltyvä, kunnes Herra tulee. Sana "mellakoita" puuttuu monista käsikirjoituksista. Luukas mainitsee myös kulkutaudit eli ruton ja pelottavien merkkien esiintymisen (21:11). Ennustukset Jerusalemin hävityksestä ja Jeesuksen tulemuksesta niveltyvät niin läheisesti yhteen, että niitä saattaa olla vaikea erottaa toisistaan, mutta paikallisesti rajoittunut ilmiö tulee saamaan lopun aikana maailmanlaajuisen merkityksen. 

9. "Oikeuksiin (synedrion)" on sana, jota käytettiin myös juutalaisissa kaupungeissa olevista paikallisista oikeusistuimista. Synagooga langetti tuomiot uskon kysymyksissä, synedrion siviilioikeudellisissa asioissa. Paavalin täytyi astua maaherrojen Feeliksin ja Festuksen, samoin kuningas Agrippan (Apt 26) ja keisari Neron (2 Tim 4:16) eteen. Jakeessa 5 Jeesus antoi opetuslapsille erityisen varoituksen. Nyt seuraa uusi varoitus, mutta tällä kertaa se ei koske eksytyksiä. Heidän tulee olla valmiita siihen, että heidän suhteensa Kristukseen tuo mukanaan kärsimyksiä ja koettelemuksia vihamielisen esivallan taholta. 

10. Evankeliumi oli julistettu koko roomalaisessa maailmassa ennen Jerusalemin hävitystä, mutta jakeella on epäilemättä laajempi merkitys. Se tarkoittaa myös lopunaikaa. 

11.He eivät tiedä, mistä heitä syytetään, mutta Jumala varustaa heidät vastauksella, joka sopii heidän tilanteeseensa. Tässä ei puhuta tavallisesta julistustyöstä, vaan tuomioistuimen edessä puolustautumisesta. 

12. Tässä ei tarkoiteta vain viranomaisten alulle panemaa, vaan myös henkilökohtaisella tasolla tapahtuvaa vainoa. Ulkoinen vaino, jonka viranomaiset tai viholliset saavat aikaan, ei ole läheskään niin katkeraa kuin ystävien ja perheenjäsenten taholta tuleva. Tähänkin koetukseen Jeesuksen opetuslasten pitäisi varautua. 

13. Viha opetuslapsia kohtaan on maailmanlaajuista. Sana "kaikki" tarkoittaa tässä kansoja yleensä. Vahvana pysyminen on enemmän kuin eloon jääminen, se merkitsee uskollisena pysymistä (Luuk 21:19). Sanan "vihata" kieliopillinen muoto osoittaa, että viha ei ole vain kerran esiintyvä, vaan jatkuva. Syy vihaan on, että he ovat kristittyjä, eikä siinä näin ollen ole mitään hävettävää (1 Piet 4:16). "Vahvana pysyminen (hypomenè)" tarkoittaa oikeastaan 'pysyä alla'. Se vie ajatuksen sellaisen taakan kantamiseen, josta ei voi vapautua. Sanalla on yleensä Ut:ssa tarkoitettu kärsivällisyyttä. Tämä kärsivällisyyden muoto ei tarkoita kohtaloonsa alistumista, vaan se on hyve, johon sisältyy rohkeus ja voima.

 

Sivun alkuun

©2018 EVANKELIUMI MARKUKSEN MUKAAN - suntuubi.com